Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

alt

Lakseolje som fôrtilskudd er et populært forskningsemne i dag, og vi har nå begynt å forstå oljens helsefremmende effekter. Vi forbinder nesten alltid lakseolje med noe som er sunt. Det er likevel gjort undersøkelser der man har sammenlignet forskjellige lakseoljeprodukter med hverandre, og forskjellen på kvaliteten av oljene er urovekkende store. I verste fall kan de lakseoljene de fettsyretilskuddene vi gir våre kjæledyr være direkte farlige for dyrets helse.

Hvorfor gir vi våre kjæledyr fiskeolje?
Vi som gir våre kjæledyr et fiskeoljetilskudd i maten, gjør det først og fremst for å sørge for at våre kjæledyr har en god helse. Det kan også være som en alternativ behandling av de fleste hudproblemer eller som en understøttende behandling mot allergi, samt øvrige kroniske sykdomstilstander. Dette kan for eksempel være Leishmaniasis hos hunder eller leukemi(FeLV) hos katter der oljen brukes for å bygge opp et optimalt immunforsvar.

Hva er olje?
Olje er bygd opp av glyserol og fettsyrer. Fettsyrene er enten essensielle (livsviktige) eller ikke essensielle. De livsviktige fettsyrene går populært under navnet Omega 3, men også Omega 6, Omega 7 og Omega 9. Den biologisk aktive komponenten i Omega 3 er EPA, DHA, DPA og AA.

Den store forskjellen
Undersøkelser har vist at det er store og skremmende forskjeller på fettsyrenes oksideringsgrad, det som også kalles harskhetsgrad. De siste årene har begynt å forstå viktigheten av at de oljene som vi og våre kjæledyr spiser som tilskudd, bør være av høy kvalitet. Hvis oljene blir gamle og harske, taper de sin helsefremmende egenskaper og blir desidert skadelige eller farlige for kroppen. Alle oljer blir harske når de kommer i kontakt med syre, altså luft. Faren ved dette er at det fra harske oljer frigjøres frie radikaler. Så når vi spiser harske oljer, spiser vi også frie radikaler – og disse kan reagere med kroppens proteinkjede(DNA/RNA), noe som kan forårsake sykdommer, for eksempel cancer.
For å måle oljenes ”harskningsgrad” anvender man noe som kalles TOTOX, som står for den totale mengde av toksin, som oljen inneholder. TOTOX- graden opplyser oss om hvor god kvalitet produktet har. TOTOX beregnes med en nokså enkel matematisk formel som stammer fra laboratorieanalyser.
I USA har man fastsatt at en olje som brukes til mennesker, må ha en maksimal TOTOX-verdi på 26 meq/kg(CRN). I Canada ligger maksimumverdien på 19,5 meq/kg (IFOS) og i Europa på 20 meq/kg (EPC). Disse maksimumsgrensene er bare fastsatt for oljer til mennesker. For oljer framstilt til dyr er det ikke satt noen maksimumsgrense, noe som er helt uforståelig og uforklarlig.
Undersøkelsene viser at av de mange testede oljene er det bare tre som oppfyller minimumskravene for en helsefremmende, god olje. Best ligger Salmopet med verdien 6,3 meq/kg, Norsk Polarol med verdien 10,5 og den finske Omega Balance med 18,1 meq/kg. Den Norske Polarol er en olje produsert til mennesker, og den kan ikke anbefales til dyr fordi den inneholder en stor mengde vitaminer.
I verste fall spiser både våre kjæledyr og vi oljer av lav kvalitet som kan gjøre oss syke. Det er derfor viktig å være påpasselig med hvilke oljer man gir sine kjæledyr.


Susanne Kamu, Skandinavisk Smådyrsklinikk
Autorisert dyrlege, D.V.M
contact@petvetkamu.com
www.petvetkamu.com
Tlf. 952 667 333


 

Av Susanne Kamu, Skandinavisk Smådyrsklinikk

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet