Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Nina Cicilie Kaasin Simarud
I år ble det spansk temauke på Den Norske Skolen, Málaga, den siste uken før sommerfest og sommeravslutning. Det ble en uke spekket med opplevelser,...
Høstmånedene på Den Norske skolen, Málaga har bydd på friluftsaktiviteter, ekskursjoner og miljøskapende tiltak; -vi har kost oss veldig! Elevene har funnet sine plasser i...
Med utgangspunkt i kompetansemålene i kjemifaget lager tiendetrinnselevene ved Den Norske Skolen i Malaga nå egne lærebøker. Til dette bruker de BookCreator, en iPad app...
Hyggelig evaluering   Den Norske Skolen, Malaga er en praksisskole. Det vil si at skolen har et samarbeid med en høyskole i Norge som tilbyr...

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet