Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nytt fra den Norske Skolen 19/20
Høstmånedene på Den Norske skolen, Málaga har bydd på friluftsaktiviteter, ekskursjoner og miljøskapende tiltak; -vi har kost oss veldig! Elevene har funnet sine plasser i klassemiljøene, og flere av de nye trives så til de grader at familier på korttidsopphold har søkt forlengelser. Nå tangerer vi 140 elever, som er skolens maksantall for elever, og på enkelte trinn er det allerede opprettet venteliste. -Hvis du tenker på å ta med familien til Malaga og Spanias beste norske skole, er det derfor lurt å søke innen fristen 1. februar!
 
-Møt oss på Reiselivsmessen i Oslo
Årets reiselivsmesse er er flyttet fra Fornebu til en arena tilhørende hotellet Clarion The Hub, midt i Oslo sentrum. Der blir Den Norske Skolen, Malaga å treffe lørdag den 4. og søndag den 5. Januar 2020. Møt vår nye assisterende rektor Gard Andresen, markedsansvarlig og miljøarbeider Nina Simarud og tidligere elev Ylva Simarud for en skoleprat, aktiviteter og konkurranser.
 
-Det er så uendelig mye mer enn skolearbeid vi jobber med på skolen vår, fordi vi løsriver oss fra den tradisjonelle skolemodellen og tilbyr en dynamisk og levende læringsarena. Innfallsvinklene til læringsmålene er rike og varierte, og vi kaller oss en leksebevisst skole. Det innebærer at vi ikke gir lekser for leksenes skyld, og at skolearbeidet for det meste skjer i skoletiden. Tid med familien ser vi på som veldig verdifullt og utviklende; -Det skal være tid for opplevelser og kvalitetstid for familiene tilknyttet Den Norske Skolen, Malaga! Men når hjemmearbeid er det mest hensiktsmessige for elevens læring, vil noe lekser bli gitt, forteller representantene.
 
-Med fokus på den enkelte elevens deltagelse for å skape et trygt og inkluderende skolemiljø, utvikles deres evner til selv å løse konflikter og kunne vise empati. Her legges et godt fundament for å bli gode og trygge voksne. Reglene elevene etterlever er: Jeg er her for å lære, jeg er her for å hjelpe andre å lære, og jeg er her for å bidra til at alle skal ha det bra.
 
Tverrfaglig, temabasert undervisning
Temabasert undervisning er igang på alle trinn, gjennom store og små oppgaver med kompetansemål fra flere fag. Denne måten å jobbe på gir elevene et overblikk så de kan se sammenhengene og relevansen i læringsarbeidet, noe som sikrer en bedre forståelse og utvidet forankring av nye kunnskap. Det er dette vi kaller dybdelæring. Nytt for i år er prosjektet «Kjøpesenter» (8. trinn). Kjøpesenterideen fikk elevene selv, og logoene til butikkene er allerede laget. Nå jobber elevene med å tegne perspektivtegninger av butikkene.
Følg elevenes egne oppdateringer på Instagram: https://www.instagram.com/rimlocksquare/
Bli kjent med skolen og få et innblikk i hverdagen vår på våre nettsider www.dnsmalaga.com, og ved å følge skolens facebookside:
 
Av Nina Cicilie Kaasin Simarud

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.