Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Tekst og bilder ved Nina C. Kaasin Simarud
Målet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode – å fostre til menneskelighet...
I kunst- og håndverkssalen er det full aktivitet for tiden. Særlig tirsdager etter lunsj, for da er det 8. trinn som får utvikle sin kreativitet...

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet