Månedsmagasinet på Costa del Sol
10. klassingene i tenkeboksen

10. klassingene i tenkeboksen

Første videregående her, privatskole eller International Baccalaureate(IB) i Spania eller kanskje ta videregående skole i Norge? 10.klassingene ved Den norske skolen Málaga har tatt turen i tenkeboksen.
– Vi har ikke bestemt oss ennå. Men vi kan absolutt tenke oss å fortsette her ved skolen og ta første trinn på videregående, dersom det blir et tilbud neste høst.
I tillegg vil de gjerne ha deler av undervisningen på engelsk.

Tenker stort
De fire ungdomsskoleelevene Theres Tellefsen(15) fra Oslo, Ingrid Handal Helland(15) fra Stavanger, Ingrid Nergaard(15) fra Hamar og Fanny Halvorsen Östberg(15) fra Göteborg er alle opptatt av utdanning og framtidsmuligheter. For dem handler det om ”å tenke stort”. Det kan fort bety videre studier ved universiteter og høyskoler i både USA, England og Norge, – når bare videregående skole er avsluttet.

Minst seks elever
Den norske skolen Málaga har fått tillatelse til å øke elevtallet barne- og ungdomsskolen fra 80 til 120 elever fra og med neste skoleår. I tillegg har skolen godkjenning for å gi undervisning på første trinn i videregående skole.
Om dette skoletilbudet blir satt opp neste høst, er avhengig av hvor mange elever som melder seg. Skoleledelsen ønsker å regne litt på dette, men ser det som svært sannsynlig at 1. trinn videregående blir en realitet neste skoleår.
Skolen håper alle foreldre som ønsker plass at barna deres skal gå første året på videregående på Den norske skolen Málaga om å ta kontakt raskt og i god tid før den formelle søknadsfristen går ut 1. mars 2013.

Undervisning på engelsk
Får de fire 10.klassingene det som de ønsker, tar de første trinn på videregående på Den norske skolen Málaga for deretter å gå over på toårig IB-utdanning eller en annen internasjonal privatskole på videregående nivå, som det jo finnes flere av på Costa del Sol.
– Fordi undervisningen på IB og privatskolene som oftest er på engelsk, ønsker vi å forberede oss. Det kan vi gjøre ved at deler av undervisningen på Den norske skolen Málaga også blir gitt på engelsk, sier de fire 15-åringene. De synes både samfunnsfag, naturfag og matematikk kan være aktuelle fag der undervisningen gjerne kan foregå på engelsk.

Fornøyd med skolen
Både Theres, Fanny og de to Ingrid´ene er veldig god fornøyd med ungdomsskolen de snart skal avslutte. De mener bestemt at skolen holder et høyere faglig nivå enn tilsvarende skoler i Norge.
– Det skyldes nok at klassene er nokså små her på skolen, forklarer Theres og viser til at hennes 10.klasse bare har 13 elever.
– Det er mer fokus på elevene, alle blir sett, mener Ingrid Handal Helland.
– Jeg opplever at lærerne har mer tid til hver elev og tilpasser undervisningen det nivået den enkelte eleven holder, sier Ingrid Nergaard.
– Skolen holder et høyere faglig nivå enn skolene i Norge. Det går fram av resultatene på de nasjonale prøvene, hevder Fanny.

Mulighetene åpner seg
De fire jentene har ulik fartstid i Spania og fra Den norske skolen Málaga. Ingrid Nergaard går i sitt andre år på skolen, Theres i sitt tredje, Ingrid Handal Helland i sitt fjerde, mens Fanny har gått på skolen helt siden første klasse.
De mener at erfaringen fra utlandet har gjort dem modne og ansvarsfulle, i tillegg til at de har fått øynene opp for hvor store muligheter livet har å by på.

Trygge og modne elever
På spørsmålet om hva det beste ved skolen er, kommer det lynraskt fra de fire:
– Skolen er bedre på læring enn skolene i Norge
– Elevene blir tryggere på seg selv og dermed mer utadvendte
– Elevene lærer å ta ansvar for egen læring
– Det finnes ikke mobbing og klikkvesen
– Skolemiljøet er så lite at alle kjenner alle
– Alle aksepterer og tolererer hverandre
– Elevene blir bedre på språk, både engelsk og spansk, enn elevene i Norge
– Jeg har opplevd hvordan elever som har kommet ned hit i løpet av ett år har endret seg enormt, fra å være beskjedne og nesten ikke tørre snakke i klassen, har de vokst som mennesker og slått ut i full blomst, forteller Fanny.

Av Colegio Noruego

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.