Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Ha opplevelser  //  lære språk  //  være sammen

Dette er nemlig de viktigste grunnene til at foreldre og foresatte med barn på Den norske skolen Málaga har valgt å bo i utlandet i kortere eller lengre tid.

For mange norske familier henger et friår eller to på sørligere breddegrader høyt på ønskelista. Sterk kronekurs og gode økonomiske tider i Norge har gjort at drømmen om å komme seg ut i verden i dag er lettere å gjennomføre.

Vil oppleve andre kulturer
Rett før jul i fjor gjennomførte Den norske skolen Málaga en spørreundersøkelse blant foreldre og foresatte med barn på skolen, ansatte ved skolen og foreldre og foresatte som tidligere har hatt barn ved skolen.

– Vi ønsket å finne ut hva som gjør at nordmenn i stadig større grad søker seg til utlandet for et år eller to, eller kanskje enda lengre tid, forklarer daglig leder ved skolen, Trond Are Gjone.

Resultatene viser at det er ønsket om å oppleve andre kulturer som er den viktigste drivkraften. Hele 63 % oppgir dette som viktigste grunn.

– Men også ønsket om å lære mer språk er viktig. Over halvparten, 52 %, oppgir dette som en viktig grunn for utenlandsoppholdet, sier Gjone.


Daglig leder Trond Are Gjone ved
DNS Málaga. Foto: Arne Bjørndal


Tidsknipa

Det kan virke som om mange norske familier også vil ta ”time-out”  fra den norske tidsknipa, for 44 % sier at familien har valgt å bo i utlandet for å få mer tid sammen.

Ifølge Gjone er trenden også at flere norske familier bosetter seg permanent utenlands, enten av helsemessige årsaker (27 %) eller fordi far eller mor jobber turnus med lengre perioder med fri(for eksempel som oljearbeidere) (27 %).

Populært på Solkysten
I spørreundersøkelsen der nesten 50 familier har svart, oppgir over halvparten at familien valgte å bosette seg i Málaga-provinsen fordi Den norske skolen ligger her.

– En sterk tillitserklæring, sier Gjone. Han viser til at mange foreldre og foresatte har leilighet eller hus i området, mens andre har feriert i området i flere år og liker seg godt på Solkysten.

Godt inntrykk av skolen
På spørsmålet om hvor foreldre og foresatte fikk høre om skoletilbudet på Den norske skolen Málaga, svarer 51 % at de leter seg fram på internett. Men mer enn en firedel av familiene oppgir at de fikk kjennskap til skolen via venner og familie.

Skoletilbudet på Solkysten er bredt. Norsk elever kan velge mellom Den norske skolen Málaga, spanske offentlige skoler eller private og internasjonale skoler.

På spørsmålet om hvorfor de norske familiene valgte nettopp Den norske skolen Málaga, svarer 46 % at det var fordi det var det eneste norske alternativet.

– Men det er også interessant å se at familiene opplever at skolen har et generelt godt rykte (20 %) og fordi de leste om skolen på internett og på skolens hjemmeside (41 %). Videre oppgir 26 % at skolen oppleves som en god skole, mens like stor andel varer at de gjennom samtaler med skolens ansatte fikk et godt inntrykk, sier skolen daglige leder:

– Det er altså ut fra undersøkelsen liten tvil om at Den norske skolen Málaga står høyt i kurs blant norske familier. Det synes vi lover godt for framtiden, avslutter Trond Are Gjone.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet