Månedsmagasinet på Costa del Sol
Voxpop – Hva mener du om global oppvarming?

Voxpop - Hva mener du om global oppvarming?

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Voxpop [latin, vox: stemme, pop: -folk] 
 
shutterstock 381552403
 

Diskusjonen om klimaendringene og den globale oppvarmingen er omdiskutert. Og de store og dyre møtene om CO2 synes å være bortkastet.

I mange kinesiske storbyer kan man ikke gå på gaten lengere uten maske foran munnen på grunn av enorm forurensning, mens man i Afrika målløst ser at de får skyhøye pålagte CO2-avgifter.

Tilsynelatende kan ingen bli enige om hvorvidt dette er menneskeskapt eller om moder jord simpelthen selv skaper disse klimaforandringene selv. Hva mener du? Vi har spurt noen norske som bor i nærområdet om hva de mener om saken.

 

Geir B. Wolden
Vært her 5 år nå (hver vinter)

Dette med menneskeskapte miljøforandringer er meget sterkt overdrevet og har blitt en business uten sidestykke. Jeg mener dette er helt normale endringer for moder jord. At vi har hjulpet med å «booste opp» forandringene, har jeg ingen tro på. Jorden har som kjent gått igjennom mange miljøepoker i løpet av ens eksistens. Blant annet istider, som i seg selv vitner om hvordan jordkloden har vært gjennom mange millioner år. Den lever og beveger seg som oss i aller høyeste grad.

Havet har som også kjent, vært på et vesentlig høyere nivå enn hva den er i dag. Kontinentet har også endret seg i løpet av mange millioner av år.

Joda, det finnes jo noen tiltak som aldri har vært nevnt i miljø-debatten. De som nevnes er jo på alles lepper, den store syndebukken er bilen. Så har vi skipstrafikken som slipper faktisk ut mange ganger mer enn hele verdens bilpark!
Jordbruket står for 8,7 prosent av de samlede norske klimagassutslippene, og er den viktigste kilden til utslipp av metan og lystgass. Metanutslippene kommer hovedsakelig fra dyrenes fordøyelse, spesielt fra drøvtyggere. Resten kommer fra husdyrgjødsel.
Strømmen er en stor miljøbombe. Strømmen vi bruker daglig er ikke ren. Hvorav halvparten av Norges strømforbruk er laget av atomkraft og kullkraft. Det er veldig mange tiltak som kan gjøres og svaret er rent politisk og hvem starter hvor?

 

Gonzales Salasar
Bergenser og bodd her i 2 år

Personlig er global oppvarming noe vi ikke kan stanse, forskere mener at global oppvarming kan ha en sammenheng med forandring i solaktiviteten. Noe som ikke skyldes av mennesker, men uansett kan få fatale konsekvenser. Klimaendringene gjør det vanskelig for mange planter og dyr å tilpasse seg et nytt klima. Vi mennesker er bevisste og kan endre noe av dette: Spare strøm, spise mindre kjøtt, bruke biobrensel, kollektiv transport og droppe noen flyturer. Dette kan forsinke prosessen mens vi finner nye løsninger til moder jords problemer.

Anne Chr. Giltvedt Winnes
Bodd i Spania i 1,5 år

Jeg tror ikke den globale oppvarmingen er menneskeskapt, men er en del av den naturlige syklusen i vårt solsystem. Den globale temperaturen har ikke økt de siste 15-20 årene, selv om utslippene av CO2 til atmosfæren har økt raskere enn noen gang i denne perioden. Etter hva jeg har lest er dataene entydige. De viser at temperaturen øker først, og at CO2-nivået følger etter. Det er det motsatte av hva «klimateorien» hevder. Jeg tror at CO2 kan ha en effekt på klimaet, men jeg tror effekten er liten, og ikke den viktigste årsaken slik mange hevder. 

Jeg tror forandringer i hovedsak kun er en del av jordens og solens syklus. Det betyr ikke, at vi ikke bør gjøre det vi kan for å forsøple og forgifte jorden minst mulig.

 

Thomas Christensen
Har bodd her i 8 år

Med den raske økningen i temperaturen som vi har opplevd de siste årene og økning i ekstremvær, er global oppvarming etter min mening, et resultat av menneskenes aktivitet. Spørsmålet blir om vi klarer å endre det sjøl eller om vi må akseptere at dette er noe vi må leve med. Religiøse forklaringer? Hvor mange forskjellige guder som folk har trodd på eller tror på er vanskelig å si, men religiøse forklaringer er lite sannsynlig. Jeg har mere trua på at om vi reduserer CO2 utslippet og resirkulerer for eksempel plastikk, vil det ha mere å si for å bedre prosessen.

 

Torill Bastiansen
Har bodd her i 5,5 år

Ja, jeg tror det er menneskeskapt, og at vi kan gjøre noe med dette. Ved å forurense mindre og ikke hugge ned regnskogen grunnet for lite CO2. Vi trenger nok CO2 for å puste og leve 🙂

.

 

Av Voxpop

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet