Månedsmagasinet på Costa del Sol

Hovedbilde til norskemagasinet juli og aug. 2016.jpeg

Vår målsetting
-Vi skal utdanne trygge verdensborgere som har kompetanse til å realisere sine drømmer og et ønske om å gjøre en forskjell i verden. Den Norske Skolen, Malaga skal ligge i forkant, og være den skolen i dag som norsk skole skal bli i fremtiden. God helse, toleranse, læringslyst og tro på seg selv vil legge grunnlaget. Fremtidsrettet læring, IKT som en naturlig del av hverdagen og språkdyktighet vil være elementer som åpner verden for våre elever.

VELG DEN NORSKE SKOLEN, MALAGA, FORDI VI TILBYR:

-Forskningsbasert forankring
-Framtidsrettet teknologi
-Fellesskap og forståelse
-Fysisk helse

Forskningsbasert forankring.
Den Norske Skolen Malaga bestreber å benytte de undervisningsmetodene forskning har dokumentert gir best læringseffekt. Vi tar forskningen på alvor og bruker bevisført pedagogikk som hjørnestein i alle fag. En solid grunnmur av kompetanse blant alle våre medarbeidere vektlegges ved ansettelser, gjennom skoleåret og evalueres kontinuerlig. Bevisst håndplukkede læringsstrategier, godt planlagte undervisningsøkter men også fleksibilitet i forhold til individet er viktig for å kunne tilby best mulig resultat for alle.

Bilde 2

Framtidsrettet teknologi
Vi bestreber oss på å ligge ti år i forkant når det gjelder bruk av ny teknologi i undervisningen, der dette gir best læringseffekt. Vi lever i en tid der medier og bruk av tekniske hjelpemidler øker i et raskt tempo. Vårt skarpe fokus på teknologi ønsker framtiden velkommen. Derfor vil vi til en hver tid bruke ressurser for å ligge i forkant av utviklingen. Med erfaringsdeling, fortløpende utvikling av spisskompetanse og daglig bruk av teknologiske virkemidler er dette en kontinuerlig prosess som krever og bygger fleksibilitet og evne til utvikling både hos elever og pedagoger.

Fellesskap og forståelse
Kommunikativ styrke løfter individet og skaper trygghet og forståelse. I et internasjonalt miljø og som verdensborger er språk og kultur viktig. Ved å tilby kulturell opplæring, undervise i spansk og engelsk på alle alderstrinn og presentere individenes forskjeller og likheter som en styrke, har vi tro på at elevene vil bli gode verdensborgere. Elevene skal kunne bidra til samarbeid, og utvikle trygghet og selvtillit i et inkluderende, mobbefritt miljø.

Fysisk helse
Med daglig fysisk aktivitet og servering av næringsrik mat på skolen, skal elevene oppleve glede og overskudd i hver dag. Vi vet at aktivitet og sunn mat i skolehverdagen fremmer evnene for læring, bygger en sunn kropp og et våkent sinn. Ved å servere gode måltider som inntaes i fellesskap vet vi at elevene vil prestere bedre og de vil bli bedre kjent med hverandre, på tvers av alder og gruppetilhørighet. Med varierte aktiviteter og lagspill fremmes bevegelsesglede, elevene opplever fysisk mestring og utvikler evne til samarbeid. (Idrett er en flott arena for sosial tilhørighet, integrering og glede ved skolen vår slik den er i verden generelt.)

Sjekk ut vår nye hjemmeside for mer informasjon:
www.dnsmalaga.com

PS: Det er fortsatt noen ledige skoleplasser for skoleåret 2016/2017

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.