Månedsmagasinet på Costa del Sol
Beboerforeningen Astor tar saken

Beboerforeningen Astor tar saken

astor
I 2011 protesterte og aksjonerte beboerne i Torreblanca mot mangelfulle kommunale tjenester og dårlig service.
I dag er det aller meste blitt bedre, og beboerne roser Fuengirola kommune for å lytte til beboernes krav og ønsker.
– Ja, kommunikasjonen med Fuengirola kommune er på topp. Vi har fått orden på mye, men vi har ikke bestandig hatt det like bra her i Torreblanca, sier norske Torid Hugsten som selv er Torreblancabeboer og medlem av styret i beboerforeningen Astor (Asociación Torreblanca). Torid har bred erfaring fra helsesektoren i Norge, men har bodd i Spania de siste 17 årene. Hun og mannen Erik flyttet til Solkysten på grunn av helseplager.
 
Protester og pressekonferanse
”We feelabandoned”(Vi føler oss forlatt).Dette var tittelen på oppslaget i ukeavisen Sur in English 15. mai i 2011. I artikkelen stod et tjuetalls Torreblancabeboere og medlemmer av Astor fram med bilde og krevde bl.a. rivning av ulovlige oppførte boliger. Beboerne mente også området som lenge hadde vært et populært boområde for særlig briter og skandinaver, ble altfor raskt utbygd og at dette gikk på bekostning av trær og grøntområder.
Betaler skatt, men…
”I mange år har Torreblanca vært en fyllplass for de billigste og dårligste oppførte bygningene, mange av dem ulovlig bygget”, het det videre i artikkelen der beboerne ved daværende Astorpresident Brian O´Carroll, også klagde på dårlige bussløsninger, dårlig renhold av veier og det som fantes av fortau, dårlig veibelysning og over at mange hus og eiendommer er ikke var koblet til det kommunale avløpsnettet, men i stedet måtte ty til private septiktanker. ”Vi betaler vår lokale skatter som alle andre, men får ikke de samme kommunale ytelsene tilbake. Hvordan kan dette være rettferdig!”, tordnet Astorpresidenten.
På livskvaliteten løs
I den samme artikkelen klagde en beboer over at de dårlige forholdene gjorde at verdien av dere boliginvesteringer sto i fare. Et annet viktig poeng for beboerne var at noen utbyggingsprosjekter i området måtte stanses etter at den økonomiske krisen slo inn over Spania fra 2008. Flere tomme bygningskjelletter utgjorde nå en sikkerhetstrussel i Torreblanca, mens andre ble okkupert av bostedsløse. President Brian O´Carroll krevde at Fuengirola kommune snarest kom på banen for å ordne opp, for dagens forhold gikk på livskvaliteten løs i Torreblanca.
På beboernes side
Astor har vært drevet i sin nåværende form som beboerforening med personlig medlemskap siden 1976, forteller Torid, som på 12. året også er president for comunidad´en der hun og mannen bor:
– I Astor tar vi opp saker som har med beboernes forhold til kommunen å gjøre. Derimot går vi ikke inn i saker mellom beboerne. Ingen sak er for liten, ingen sak er for stor, kan det virke som, for når Torid blir bedt om å nevne saker som Astor har samarbeidet med Fuengirola kommune om å løse, nevner hun alt fra bytte av lyspærer i gatebelysningen og utskifting av ødelagte lyktestolper, til spørsmål om bedre søppelløsninger, faste steder for innsamling og regelmessig tømming av hageavfall, nye gateskilt, renhold av veier og fortau, utsetting av benker på fortauene på veien opp fra Paseo´en og til boligfeltene i Torreblanca, bedre sikring av tomme boligskjelletter og tomme bassenger, samt at Fere beboere har fått tilbud om å koble seg til det kommunale avløpsnettet.
 I svært mange tilfeller holder det med å ta en telefon til kommunen, forteller Torid som sammen med Lee Cashin som er dagens president i Astor, har valgt samarbeid og kommunikasjon framfor protester og aksjoner som strategi når det gjelder å få kommunen på banen. Fordi Cashin selv har arbeidet i Fuengirola kommune, kjenner han fortsatt mange der og har flere personlige kontakter.
 Det handler om å opptre skikkelig og ryddig og gjerne legge til et ”por favor”. Vi må være ydmyke, for vi er gjester i et annet land, legger Torid til.
Jo flere, jo bedre
Men fortsatt er det ting som må bli bedre i Torreblanca, mener Torid Hugsten og Lee Cashin. Derfor vil Astor øke aktiviteten blant sine rundt 250 medlemmer. Blant annet vil beboerforeningen framover ha faste formiddagsmøter hver tredje/fjerde uke, i tillegg til at foreningen midt i februar vil arrangere et stort og åpent møte for alle beboere i området for å diskutere felles utfordringer for boområdet. Målet er også at flere beboere vil betale den engangs medlemsavgiften i Astor på fem euro og engasjere seg for et stadig bedre bofellesskap. Nytt av året er det dessuten at Torreblanca i samarbeid med Fuengirola kommune denne våren, trolig i april, vil arrangere en egen fest for beboerne.
 Jo flere medlemmer vi har med, jo mer tyngde kan vi sette bak kravene mot kommunen, sier Lee og Torid og mener andre boligområder også vil tjene på å danne egne beboer og velforeninger.
Å stå sammen
I dag anslår Torid og Lee at det finnes rundt 5.000 boligeiere i Torreblancaområdet, og både briter, dansker, spanjoler, finner, marokkanere, svensker og nordmenn er representert blant beboerne og boligeierne.
•     Vi driver jo med dette fordi vi er interessert i å holde orden og ha det rent og ordentlig rundt oss. Sånn sett er det jo i min egen interesse, sier Torid:
•     Å stå sammen er en forutsetning for å få gjort noe!
Vil du ha mer informasjon om beboerforeningen Astor, ta kontakt med Torid Hugsten; epost: toridhugsten@hotmail.com eller på telefon: (+34) 676 300 382.
 
Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.