Månedsmagasinet på Costa del Sol
Flere får plass på skolen

40 nye elevplasser fra neste skoleår! Dette er gladmeldingen fra Den norske skolen Málaga. Dermed får skolen nå 120 elever fra 1. til og med 10. klasse.

– Økonomisk sett betyr ikke dette noen særlig forskjell. Det viktigste er at vi til neste år kanskje slipper å skuffe familier som ønsker at barna deres skal gå på vår skole, sier skolens daglige leder Trond Are Gjone.
Den norske skolen Málaga har opplevd en sterk økning i søkermassen de to siste årene. Ventelistene har vært lange, og skolen har måtte avvise mange elever og deres familier. I sommer måtte skolen si nei til 25 elever. Nå skal det bli bedre!

Søker skoleplass nå
Den norske skolen Málaga har de siste årene opparbeidet seg et godt og solid rykte blant elever og foreldre, mener Gjone. Han viser til økningen i antall søkere og tror dette skyldes en god organisasjonsform, god ledelse, gode lærere og gode skoleresultater, bl.a. på de nasjonale prøvene.
– Dessuten er det mitt klare inntrykk at elevene trives godt på skolen vår, sier Gjone som legger til at allerede nå har det kommet inn rundt 25 søknader om skoleplass for neste skoleår.

Plass til alle?
– Men er skolen stor nok til å ta imot 120 grunnskoleelever og eventuelt 20 elever på videregående trinn?
– Skolen er bygget for 144 elever, så det bør vi klare. Foreløpig kan vi bare tilby undervisning på 1. trinn på videregående skole, men skolens styre vurderer å søke om godkjenning for også 2. og 3. trinn på videregående. Får vi det til kan elevtallet fort komme opp i 180 – 190 elever, og da må vi også legge fram planer for utvidelse av skolen, forklarer skolens daglige leder.
Gjone viser til at skolen allerede har satt i gang et prosjekt ledet av en ingeniør for å se på hvilke muligheter som finnes for utvidelse, bl.a. med eget svømmebasseng for å kunne drive svømmeopplæring fra første skoledag.

Godt rykte = god markedsføring
De private norske utenlandsskolene i Spania har opplevd sterk pågang fra norske familier som ønsker et friår eller to i sola eller som vil bosette seg mer eller mindre permanent, for eksempel her Costa del Sol.
– Vår skole har trolig den høyeste prosentvise økningen i antall søknader, sier Gjone: – Ryktet er vår beste markedsfører. Når barna trives på skolen og foreldrene er fornøyd, vil stadig flere søke skoleplass hos oss!

Golfelever på besøk
– Et bra gjensyn, sier Tomas Tellefsen og Oddvar Hjellegjerdet som tidligere var elever ved Den norske skolen Málaga. Sammen med ti medelever og trener på golflinja ved Norges Toppidretts Gymnas (NTG) i Bærum, var de nylig på treningsleir på Costa del Sol.
– Svømmerne må trene i vann, alpinistene på snø og våre golfelever på gress, også på vinterstid. Slik forklarer golftrener Christer Bengtsson Herou hvorfor det er viktig for norske golfhåp å dra til Solkysten på en ukes treningsleir.

Skole og lange dager
Det kan kanskje høres ut som et luksusliv, men trener Christer forsikrer at dagene utnyttes svært godt:
– Vi starter første treningsøkt klokka halv sju, gjerne styrketrening eller
jogging. Deretter tilbringer elevene fire klokketimer på skolebenken her på Den norske skolen Málaga, før det blir lunsj og før turen går videre til ulike golfbaner. Her holder vi gjerne på fra klokka 12:30 til 19:00, før vi drar til pensjonatet og spiser middag.

Et pilotprosjekt
Samarbeidet mellom Den norske skolen Málaga (DNS) og Norges største og viktigste utklekkingsanstalt for toppidrettsfolk, Norges Toppidretts Gymnas, er et pilotprosjekt. Ideen er sende elever fra Norge på intensive treningssamlinger på Solkysten og dermed utnytte de gode treningsmulighetene som finnes her nede, særlig for utendørs sommeridretter.
Skoledagen tilbringes på DNS, treningsøktene på en av de mange sports- og idrettsanleggene i lokalmiljøet.
– Om noen uker kommer en ny gruppe elever, denne gangen fra basketball-gruppa vår. Vi håper på god matchtrening mot gode spanske lag, bl.a. Unicaja, forteller Christer.

– Bra, men krevende
Som elev ved NTG blir det en del treningssamlinger i løpet av studietiden. Golfelevene som besøkte Solkysten skal bl.a. videre på 14 dagers tur til USA seinere i år.
– Hvordan tar elevene kombinasjonen av skole og idrett?
– Kombinasjonen er bra, men krevende. Det betinger at elevene er strukturerte og følger opp både skolegang og treninger. Vi har gode støtteapparater på plass, og dermed er det først og fremst opp til elevene selv hvor mye de vil ha ut av slike samlinger, avslutter trener Christer Bengtsson Herou ved NTG Bærum.

 

 

Europaseminaret i gang

Data, klasseledelse og språkfag sto på timeplanen for årets Europaseminar. Mer enn 130 lærere fra åtte norske utenlandsskoler i Europa møttes denne uka på Den Norske Skolen Málaga (DNS) til en tre dager lang samling.
– Denne App´en bruker jeg mye til undervisning i samfunnsfag og KRL, sier lærer Petter Tryggestad som til daglig har ansvaret for DNS´ satsing på data. I salen sitter norske lærere fra de fem norske privatskolene i Spania, i tillegg til skolene i Brüssel, Paris og London og følger nøye med.
Petter var en av foreleserne om bruk av lesebrettet iPad i skoleundervisningen. Den andre foreleseren var Erling Grønlund fra firmaet RIKT(Ressurs for IKT). Han var for anledningen hentet ned fra Norge.

Økende interesse
Interessen for å bruke leserbrettet i undervisningen i norske skoler er sterkt økende. Det vitnet den store interessen blant lærerne om. De ønsket å vite mer om hvilke muligheter de har og hvilke programmer som kan brukes i undervisningen.
Den norske skolen Málaga har i et par år benyttet iPad i undervisningen på ungdomstrinnet.
Nytt av året er at elever fra og med femte trinn også for utlevert en iPad til bruk på skolen. Dessuten har skolen akkurat tatt i bruk sitt nye datanett der informasjonen overføres rekordraskt over fiberkabler.

Data, data, data
Under sin hilsningstale til seminardeltakerne, la daglig leder ved Den norske skolen Málaga, Trond Are Gjone, særlig vekt på den satsingen skolen gjør når det gjelder informasjonsteknologi (IKT/data). I tillegg satser skolen tungt på sport og idrett og språkopplæring.

Årvisst arrangement
Det tre dager lange seminaret er et årviss arrangement der målet først og fremst er å gi lærere og skoleledere faglig påfyll og å inspirere. Alle utenlandsskolene bytter på å stå som arrangør, og årets Europaseminar var lagt til Solkysten. Seminaret gir også deltakerne mulighet for å treffe andre norske lærere i utlandet og samtidig se hvordan andre skoler drives.

Mange i ilden
Ansvarlig for programmet under årets Europaseminar var pedagogisk leder Stefan Östgård, lærer Bjørg Runde og lærer Petter Tryggestad, alle ansatte ved Den norske skolen Málaga.
Årets seminar ble innledet onsdag 10. oktober med Inger Bergkast og Lasse Dahl som ledet seminaret om klasseledelse. Torsdag 11.oktober var altså viet IKT og et seminar om ”Praktisk tilnærming i fremmedspråk” ved Berit Grønn og Steinar Nybøle.
Fredag 12. oktober holdt professor Rune Krumsvik fra Universitetet i Bergen sitt seminar om ”IKT i klasserommet”.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.