Månedsmagasinet på Costa del Sol
Var du forberedt på oljekrisen – og påvirker den deg her på Solkysten?

Var du forberedt på oljekrisen - og påvirker den deg her på Solkysten?

shutterstock 258266126
 

Oljekrisen er et faktum og ekspertene var i begynnelsen veldig uenige om oljen skulle gå opp eller ned. Et lite blaff med stigende oljepriser, gav et kortvarig håp at noen tok feil. Nå har det sunket inn hos både eksperter og den vanlige mannen i gata at krisen er kommet for å bli, og vi må finne nye muligheter for å reise ”oljenorge”. Vi har spurt noen nordmenn som bor i nærområdet om hva de mener om saken.

1) Var du forberedt på oljekrisen?
2) Påvirker det livet ditt på Solkysten?
3) Kan Norge bli et «oljenorge» igjen, og hva skal til?

____

Astrid Frida Zehetner
Vært her i snart 4 år

1) Var du forberedt på oljekrisen? Ja ,jeg var forberedt på oljekrisen.

2) Om krisen berører meg i Spania… nei ,men jeg har familie som jobber i oljebransjen og dermed blir jeg berørt!

3) Kan Norge bli et «oljenorge» igjen, og hva skal til? Ja, jeg tror Norge kan bli et «oljeNorge igjen”, men uten oljen. Med mindre byråkrati, administrativ styrelse og fornuftige driftskostnader på land og sjø vil økonomien få fart på seg igjen.

____

Andrea Solland
Har bodd her siden januar 2016

1) Var du forberedt på oljekrisen? Nei, jeg var ikke forberedt.

2) Påvirker det livet ditt på Solkysten? Jeg jobber som selger, og oljekrisen har ikke gått noe særlig utover dette yrket. Men for potensielle kunder, som over tid kan gå over budsjett på grunn av høyere kostnader, kan det hende at stillinger må kuttes. Først da vil yrket mitt bli påvirket.

Jeg bor og jobber i Spania og har norsk lønn som gjøres om til euro. Siden den norske kronen ikke er så sterk lengre, vil dette selvsagt merkes på utbetalt lønn enn for eksempel hva valutakursen var tidligere.
Oljekrisen har ikke gått utover meg som person, men jeg merker selvsagt at prisene her nede stiger og en ventende synkende turisme på grunn av den svake kronen.

3) Kan Norge bli et «oljenorge» igjen, og hva skal til? Jeg tror at Norge kan bli et «oljeland igjen» om et par ting endres. For eksempel må Dubai og Iran minske på oljeproduksjon, og ikke bare selge for å selge. Norge må effektiviseres bedre og slutte å selge kontrakter til lavprisland.

____

Karl A Dahl
”Kllimaflyktning” hvert år

1) Var du forberedt på oljekrisen? Egentlig ikke. Som vanlig «klimaflyktning» har jeg vært mest opptatt av euro-kursen, og alle faktorer som påvirker den. Oljeprisen er sentral, det vet jeg jo, men jeg var mer opptatt av Norges Bank`s rentepolitikk. Oljekriser har vi hatt mange av (1973, 1979, 1986, 1997, 2008, og 2015) slik at jeg var på en måte blitt immun. Regnet vel med at på kort sikt ville etterspørselen etter olje som energi-kilde holde seg på et relativt høyt nivå. Var nok riktig, men forutså ikke at en atomavtale med Iran og storproduksjon av skiferolje i USA vil øke tilbudssiden så kraftig. Så du kan godt si at jeg var uforberedt.

2) Påvirker det livet ditt på Solkysten? Så langt har ikke oljekrisen påvirket «det daglige livet». Vi er pensjonister, slik at «inntekten» kommer uforstyrret. Innkjøpsmønsteret, inklusive flyreiser, er heller ikke blitt påvirket. Men tankene er blitt mer opptatt av problemstillinger rundt olje, energi og klimapåvirkninger.
Våre planer fremover er noe berørt fordi vår trofast bil blir ikke sprekere med årene. Et kommende kjøp er skjøvet litt ut i tid, og vi liker ikke å kjøpe til topp euro-kurs. Det betyr at vi går ut ifra bedre tider er på vei.

3) Kan Norge bli et «oljenorge» igjen, og hva skal til? Jeg oppfatter spørsmålet som 2-delt. Det er et 1000 kr spørsmål og hele regjeringskollegiet burde ha hatt det som en arbeidsoppgave.
– kan Norge igjen bli en suksessfull oljeprodusent med god avkastning og mange sysselsatt? eller
– kan Norge finne andre interessante vekstområder som kan kompensere for nedgang i oljeindustrien ?

Når det gjelder det første alternativet så vet vi fra tidligere kriser at disse oppstår både pga politiske såvel som realøkonomiske forhold. Internasjonal politikk er rimelig uforutsigbar, det har nettopp historien vist. Når det gjelder realøkonomi må vi bare innse at produksjon på havbunnen er dyrere enn mange andre produksjonsformer. En fortsatt «oljenorge» forutsetter derfor en etterspørsel som presser tilbudet. På lang sikt vil etterspørselsiden bli svekket pga alle tiltak for å begrense skadelige klimautslipp, med mindre vi løser problemene med CO2-utslipp og nitrøse gasser. Jeg har fortsatt tro på at etterspørselen vil presse tilbudet slik at vi på mellom-lang sikt vil oppleve en mer vital oljeindustri. Jeg har også tro på at vi, på litt lengre sikt, får en forbedret teknologi når det gjelder å fjerne skadelige utslipp, slik at oljealderen i Norge vil i realiteten bli forlenget…

Men Norge har også muligheter utenfor oljesektoren. Vi har Europas lengste kystlinje, en kystlinje som er godt egnet for fiskeoppdrett. Skjønner fortsatt ikke hvorfor den ikke er bedret utnyttet til oppdrett av flere forskjellige fiskeslag. Laks er ikke eneste alternativet. Her har vi et hav av muligheter. Noen har sovet i timen. Vi må til Spania for å kjøpe piggvar fra oppdrett!!!

____

Maria Synnøve Solbakken
Har bodde her i snart 4 år

1) Var jeg forberedt på oljekrisen? Overhode ikke. Kan man noen gang være det? Man må nesten bare akseptere hva som skjer, og heller forsøke å handle deretter.

2) Påvirker det livet ditt på Solkysten? Oljekrisen påvirker meg negativt i høy grad. Det er fordi den norske kronen er så lav på grunn av oljeprisen. Det er ikke bare oljekrisen/prisen, men også flyktningkrisen, boligmarkedet og lignende som gjør at den norske kronen blir lite verdt. Det er synd. Når kronen er lite verdt, blir valutavekslingen mellom krone og euro ikke så god. Jeg har norsk lønn, så jo lavere den norske krone er, jo mindre lønn får jeg utbetalt i euro.

Det er mange av mine venner som har mistet sin jobb og flere søker nå arbeid i utlandet. Det synes jeg er dårlig. Men så har jeg samtidig hørt rykter om en liten oppgang i Norge. Vi får bare se hva som skjer!

3) Hva skal til for at vi blir et oljenorge igjen? Da må jo etterspørselen være der, og at vi produserer mer. Nå er det jo ikke noe poeng, da verden er forsynt fra alle kanter. USA og Saudi Arabia har jo i massevis. Og når der er så mye på markedet, går jo automatisk prisen også ned. Blir vi så rike som vi var på oljen igjen? Tja – si det?! Jeg tror egentlig ikke det. Jeg håper Norge satser mer på solenergi og kan være et sunt forbilde for resten av verden! Oljen har jo ikke samme etterspørsel nå som det er kommet andre muligheter.

____

Bjørnar Mørenskog
Har bodd her i 5 år

1) Var du forberedt på oljekrisen? Nei, egentlig ikke forberedt på noe oljekrise og ikke at det skulle skje så fort.

2) Påvirker det livet ditt på Solkysten? Det påvirker livet mitt på Solkysten ved at jeg har har leid ut fritidsbolig i Norge til oljefirmaer i mange år. Det blir nok mindre aktuelt framover, og vi merker at mange er mer forsiktige i Norge. På Sørlandet er det store firmaer som sier opp dyktige medarbeidere. Men på den annen side, gjør den lave kronekursen at mange eksportbedrifter opplever gode tider.

3) Kan Norge bli et «oljenorge» igjen, og hva skal til? Oljeproduksjonen har nesten vært et monopol i Norge og denne krisen har lært oss at det er nødvendig å skape konkurranse flere steder. Vi forblir nok et oljeproduserende land, men ikke med den samme satsningen og i så stor utstrekning at det det har monopol på næringslivet som før.

 
Av Helene Miller

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.