Månedsmagasinet på Costa del Sol
Søvnløshet – noen betraktninger

Søvnløshet - noen betraktninger

soevnloeshed
Ganske mange av leserne av Det norske magasinet, spesielt vinterstid, er eldre mennesker. Mange av disse synes de sover for lite om natten. Jeg er blant disse og jeg har derfor gjennom årene lest igjennom artikler som dukker opp i blader nå og da med råd fra leger og andre om hva man kan gjøre for å få et bedre søvnmønster.
 
Generelt om søvn
Disse artiklene henvender seg gjerne til eldre mennesker. Og begynner da gjerne med noen trøstens ord om at grunnen til at stadig flere får søvnproblemer er at vi stadig lever lenger enn tidligere generasjoner. Det påstås faktisk at i dag lever vi nordmenn nesten 50 % lenger enn på begynnelsen av 1900-tallet. Så søvnløshet er altså prisen vi må betale for vår høye alder.
 
Når disse rådgiverne blir spurt om hvor mye søvn vi egentlig trenger, så blir de straks litt usikre. Noen tallgir ikke dette i det hele tatt. De sier i stedet at man må se på trivsel og funksjonsnivå på dagtid. De som trives og fungerer får sannsynligvis nok søvn. Og dette er et tips vi bør merke oss. Om vi kun har sovet fire eller fem timer en natt, men likevel føler oss friske og opplagte om dagen, så bør vi kanskje ikke være bekymret. Og spesielt om vi sov tungt og godt de få timene vi sov.
 
Men noen sier at «søvnbehovet varierer fra person til person, fra ca 6 til 8-9 timer – med et gjennomsnitt på 7 timer. Og kvinner trenger litt mere søvn enn menn». Men det vises også til en undersøkelse over 14 år av 450 middeladrende og eldre kvinner som konkluderte med at kvinnene som kun sov mellom 5 og 6 ½ time, levde lengst. Dette igjen bør dempe manges frykt for å få for lite søvn.
 
Noe alle disse skribentene er enige om, er at innsovningsmidler har sine begrensninger. De fleste begynner å tape virkning etter ca. 14 dager. Men det som det aldri blir sagt noe om er hvor lang tid denne immuniteten varer. Hvis man stopper med sovepiller en måned for eksempel, vil da sovepillene være virksomme igjen nye 14 dager, eller er immuniteten evigvarende? Ingen sier noe om dette i det som jeg har lest.
 
Egne erfaringer
Så langt har jeg bare gjengitt den innsikt som andre har opparbeidet om søvnproblemer og søvn generelt. Nå skal jeg gå over til å fortelle hva jeg selv har funnet ut om dette, og hvordan jeg innretter meg for å unngå et altfor stort underskudd av søvn. Jeg antar at om jeg tar en sovepille for en natt så har organismen etter noen dager glemt at jeg tok denne pillen og at jeg kan ta en ny pille med god effekt.  Gjennomsnittlig tar jeg vel en pille en gang i uken. Og denne doseringen har jeg praktisert i mange år nå, og jeg har fått innarbeidet sovevaner jeg kan leve med.
 
Jeg er allergisk mot burot, så en 3-4 ukers tid fra rundt 20. juli hvert år tar jeg en allergi-pille hver morgen og kveld. Dette holder allergien sånn noenlunde i sjakk. Men jeg la tidlig merke til at i denne perioden sover jeg gjerne både 7 og 8 timer hver natt. I denne perioden tar jeg derfor aldri sovepiller. Så allergipillen har altså den bivirkning at den gir øket nattlig sovetid (jeg vet ikke om alle allergimedisiner har denne bivirkning, de pillene som jeg bruker har navnet Cetirizin). Overraskende nok føler jeg meg ikke søvnig om dagen etter allergipillen jeg tar om morgenen. Jeg fortalte dette til min fastlege og spurte om jeg kunne veksle mellom sovepiller og allergipiller i perioder hvor jeg sov dårlig og det var helt i orden mente han. Så jeg tar nå sovepille og allergipille annenhver gang. Kanskje vil jeg kunne ta piller oftere på denne måten hvis behovet oppstår.
 
I Spania bor min kone og jeg meget sentralt og en ulempe med det er at det medfører en del støy. Fra trafikk og fra forbi-passerende mennesker. Det kan også komme lyder fra naboleilighetene. Og på plassen foran hotellet hvor vi har vår leilighet samler det seg på lørdags og søndags-netter hundrevis av fortrinnsvis unge mennesker i grupper til sosialt samvær og hvor man nyter medbrakt alkohol. På slike netter er lydnivået så høyt at det kan forstyrre søvnen og hvis vi første våkner av det, så kan det ta en del tid før vi sovner igjen. Men det var i tidligere år. Sommeren 2011 kjøpte vi fra butikk-kjeden Enklere liv en maskin som helt har eliminert dette støyproblemet. Maskinen er en hvit, rund boks 8 cm høy og 13 cm i diameter.  Og den lager såkalt hvit støy. Lyden er ganske høy, den overdøver nesten all støyen som kommer utenfra, men den er helt monoton, den nærmeste sammenlikning er en fossedur. Utrolig nok er denne lyden til tross for dens høye volum søvndyssende. Jeg husker første kvelden jeg brukte den. Jeg følte etterpå at jeg egentlig ikke fikk prøvd den ut skikkelig fordi jeg sovnet med en gang. Så denne maskinen vil jeg anbefale for alle som har søvnforstyrrelser på grunn av støy.  
Av John Einbu

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.