Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email


Moro med masker. Det synes 10.klassingene som lagde gipsavstøpninger med dekorasjon.

Iherdig jobbing og stort engasjement preget elevene i 10.- og 3. – 4.klasse da oppgaven handlet om henholdsvis masker og selvportrett.

For tiendeklassene dreide det seg om å legge gips på ansiktene til hverandre for å lage autentiske masker som de siden sto helt fritt til å dekorere. Men ett krav var viktig; maskene måtte enten være symmetriske eller ha en balanse i uttrykket.
– Dette handler visuell kommunikasjon og om kunst, forklarer lærer Lise-Mari. Hennes erfaring er at elevene likte oppgaven og jobbet svært bra gjennom hele prosjektet.
– Det var gøy å se at det ble så mange og forskjellige uttrykk, sier Lis-Mari.

3. – 4. klassingene hadde en oppgave som het «Selvportrett». Der tok elevene bilde av hverandre med iPad og skrev det ut. Så skulle de først farge portrettene med fargeblyanter og så male med vannmaling. Hele prosjektet dreide seg om fargelære og om blanding av ulike farger.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet