Månedsmagasinet på Costa del Sol


Moro med masker. Det synes 10.klassingene som lagde gipsavstøpninger med dekorasjon.

Iherdig jobbing og stort engasjement preget elevene i 10.- og 3. – 4.klasse da oppgaven handlet om henholdsvis masker og selvportrett.

For tiendeklassene dreide det seg om å legge gips på ansiktene til hverandre for å lage autentiske masker som de siden sto helt fritt til å dekorere. Men ett krav var viktig; maskene måtte enten være symmetriske eller ha en balanse i uttrykket.
– Dette handler visuell kommunikasjon og om kunst, forklarer lærer Lise-Mari. Hennes erfaring er at elevene likte oppgaven og jobbet svært bra gjennom hele prosjektet.
– Det var gøy å se at det ble så mange og forskjellige uttrykk, sier Lis-Mari.

3. – 4. klassingene hadde en oppgave som het «Selvportrett». Der tok elevene bilde av hverandre med iPad og skrev det ut. Så skulle de først farge portrettene med fargeblyanter og så male med vannmaling. Hele prosjektet dreide seg om fargelære og om blanding av ulike farger.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.