Månedsmagasinet på Costa del Sol
Hvor kommer navnet Spania fra?

I-span-ya, fjellgrevlingenes land og mange andre forklaringer

Opprinnelsen av navnet España, og dermed navnet vi bruker, Spania, er svært usikker. Fjellgrevlingenes land, landet mot nord, metallets land, slangenes land og en omskrivning av iberernes Hispalis, samt baskernes ezpain, er noen av teoriene som forsøker å forklare hvor navnet kommer fra.

Romernes Hispania

Det første skritt tilbake i tiden til en mulig forklaring er grei nok. Det var nemlig romerne som regjerte over halvøyen fra omkring år 200 f.Kr. og til år 476 e.Kr., som kalte den iberiske halvøy for Hispania, det latinske ordet for España. Både den romerske poeten Gaius Valerius Catullus, (84 f.Kr til 54 f.Kr.) og historikeren Plinius den Eldre (23 e.Kr. til 79 e.Kr.) kalte hele peninsulaen for Hispania. De forbandt betydningen med kaniner og nevner at den het Hispania fordi det var et sted med mange kaniner. Romerne kalte også halvøyen for Hesperia Ultima, det vestligste land, ettersom Hesperia alene allerede var brukt av grekerne til å navngi Italia, men det er selvfølgelig en annen historie. På romerske mynter med keiser Hadrian, som kom fra Spania, noermere bestemt Italica ved Sevilla, er han avbildet med halvøyen, og nettopp kaniner. Så langt så godt, men hvor fikk romerne navnet Hispania fra, som på latin ikke har noe med kaniner å gjøre?

 Mens halvøyen for fønikerne var befolket av fjellgrevlinger og for romerne av kaniner, var de gamle grekere av oppfattelsen at det var mange slanger her. 

I-span-ya, mot nord

Før romerne var fønikerne her. De kom allerede omkring 700 år f.Kr. fra den syd-østlige delen av Middelhavet. Flere historikere mener at fønikerne kalte landet for ī shāpān, som kan uttales I-span-ya, og at vi der kan finne roten til navnet Hispania. Man har ennå ikke kunnet påvise om fønikerne brukte det som navn for hele halvøyen, ei heller hva det egentlig betyr. Filologiske studier byr på flere teorier.

En av dem er at I-span-ya betyr ’landet mot nord’, for da fønikerne oppdaget halvøyen skjedde det fra den afrikanske siden av Middelhavet. Span er nord på fønikisk, et språk som for lengst er utdødd, mens man kjenner sphan fra de beslektete språkene hebraisk og armensk. En annen og nyere teori er at span kommer fra ’å slå’, og at Hispania betyder ’landet hvor man slår metaller’. Bak denne teorien står Jesús Luis Cunchillos og José Ángel Zamora fra Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). De er eksperter i semittisk filologi og er kommet frem til at navnet refererer til de daværende gullgruvene på halvøyen.

I-span-ya betyder fjellgrevling, i følge en tredje fortolkning. Ettersom man forvekslet grevlingen med kaninen, ble det med tiden den gjeldende forståelsen av uttrykket. I hvert fall ble det den som romerne tok.

 På romerske mynter med keiser Hadrian som kom fra Italica ved Sevilla, er han avbildet med halvøyen, og nettopp kaniner.

Slanger for grekerne

Mens halvøyen for fønikerne var befolket av klippegrevlinger, for romerne av kaniner, var de gamle grekere som kort etter fønikerne kom hit og anla kolonier langs kystene, av den oppfatning at det var mange slanger her. De kalte halvøyen Ophioússa, som betyr slangenes land. Senere forandret grekerne navnet til Iberia, ettersom de hørte at den opprinnelige befolkning, ibererne, kalte landet for Iber.

Iberernes Hispalis

Fra enda lenger tilbake i historien kommer sagnet at Hispania er en omskrivning av Hispalis, som på iberernes språk skulle bety ’den vestlige by’, hvilket var dagens Sevilla. Da fønikerne kom hit, skulle de ha gitt dette navnet til hele halvøyen. Denne teorien holder på å falle bort, mens navnet allikevel stadig forbindes med Sevilla. 

På 1800-tallet kom en helt ny tolkning fra to jesuitter-munker, som mente at España kommer fra det baskiske ord ezpain, som betyr grense og kant og dermed det fjerneste sted – med andre ord det øvrige Spania. I middelalderen verserte en forklaring som gikk ut på at navnet kommer fra en mytisk helt, som het Hispan.

España nevnes for første gang i Estoria de España, skrevet i 1200-tallet på initiativ av Alfonso X (den vise). Han gir oss ikke noen forklaring på navnets etymologi, og vi er tilbake ved førnevnte fakta-resistente muligheter, basert på likheter og tilfeldigheter, men absolutt ingen konklusjon på hvor navnet Spania kommer fra. 

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.