Månedsmagasinet på Costa del Sol
En oppfatning av alkoholisme kan ofte være et skittent, dårligt holdt hjem, slitte klær, et hjemløst og forfallent menneske. Slik behøver det bestemt ikke å være. En alkoholiker kan være deg, meg, et familiemedlem, en venn eller personen vi møter på gaten. Alkoholikeren kan være den du minst forventer å være det.
 
Det Norske Magasinet har nylig besøkt Anonyme Alkoholikere (AA), da gruppen holdt et av sine åpne møter i Fuengirola. Mange av gruppens møter er lukket, men med jevne mellomrom holdes åpne møter hvor pårørende og nærstående samt andre interesserte kan være med. Dog er det her viktig å nevne at de som opplever å ha problemer med alkohol alltid er velkommen.

Slik fungerer det

AA fungerer på den måten at deltagerne får støtte til å holde seg edru gjennom et 12-trinnsprogram, som er det AA baserer seg på. Dette 12-trinnsprogrammet finner man i boken Anonyme Alkoholikere, også kalt ”Storeboken”. Her beskrives alkoholisme som den kronisk medisinske sykdommen det jo er, sammen med 12-trinnsprogrammet som gir steg-for-steg instruksjoner for å holde seg edru, samt de 12 tradisjonene som beskriver AAs holdepunkt. I AA finnes også mer litteratur samt en fadderordning, hvor en alkoholiker som har gjort visse fremskritt deler sin erfaring og er der som en støtte for en annen alkoholiker som forsøker å bli tørrlagt ved hjelp av AA.
 
Hos AA er det ingen hierarki. Det er altså ingen som er høyere eller lavere i rang, eller mer eller mindre verdt enn noen annen. Det innebærer at det heller ikke finnes noen bestemt ordfører på gruppemøtene – hvem som helst i gruppen kan lede et møte. Og det er nettopp møtene som er hjertet i AA. De som kommer på møtene er alkoholikere med forskjellig grad av edruelighet, som møtes for å dele erfaringer, hvilket hjelper dem til å holde seg edru.

Besøk på et møte

Møtet som Det Norske Magasinets journalist deltok på var preget av et sterkt samhold, respekt og ydmykhet. Her kommer hennes beretning:
”Vi starter med å ta plass på hver vår stol i en sirkel, hvorpå personen som akkurat denne ettermiddagen valgte å åpne møtet hilser velkommen, forteller at jeg som journalist er med denne dagen, og deretter leses AAs grunnlov opp samt dagens tema.
Etter dette veksler deltakerne på å ha ordet. Hver og en som ønsker å si noe begynner med de velkjente ordene: ’Hei, jeg heter XX og jeg er alkoholiker’. Deretter følger berettelser og tanker. En forteller om et tilbakefall. En annen om når han innså at alkoholen hadde tatt kontroll over livet. Ytterligere en deltaker forteller om hvordan vedkommende nylig var med på en sosial sammenkomst hvor andre drakk alkohol, samt hvordan det føles å være edru. Noen presenterer seg og velger å ikke si noe, men lar i stedet ordet gå videre.
 
Møtet varer i en time, som føles som en meget kort time. Tross for at jeg bare har vært gjest føler jeg en uhørt sterk følelse av samhold, trygghet og ærlighet som er umulig å sette ord på. Jeg får forklart at det er denne kraften som gjør at AA fungerer for så mange. Denne følelsen, eller kraften, kan jeg tenke meg ligner den tryggheten som religiøse mennesker finner i sin gud. Men AA er ingen religion, selv om de benevner denne «kraften» som «gud», men det er bare for å sette et ord på det. – Eller som en av deltakerne uttrykker det: ’Gud kan være troen på edruelighet’.”

Ord fra medlemmene

AA bygger på anonymitet, derfor kan vi i denne artikkelen ikke opplyse om navnet på de personene som Det Norske Magasinet har vært i kontakt med, men vi kan gjengi hva de har fortalt oss.
Hver person gir uttrykk for at AA har reddet deres liv, og at AA er et sted hvor det gis plass til å fortelle om alt, og ved hverandres støtte å få hjelp til å komme videre. Det fortelles også at hver og en har nådd sitt personlige bunn-nivå før det lykkes dem å bli tørrlagt. Den absolutte bunnen har for en person vært sykehusinnleggelse, da hennes liv hang i en tynn tråd på grunn av alkoholen. En annen mistet både familie, hjem og arbeid. Den personlige bunnen er forskjellig for alle, men de som i dag er tørrlagt har alle nådd den.
 
En person forklarer at alkoholikeren må innse at alkoholismen er i hjertet – hvem som helst kan si at man er alkoholiker, men ingenting, selv ikke AA, hjelper hvis man ikke mener det i virkeligheten. Samme person uttrykker at det krever en spesiell overgivelse å erkjenne alkoholismen, noe som ofte er en emosjonell følelse og ikke intellektuell, før man klarer å bli tørrlagt. En person som har vært edru i mange år og som fortsatt går på møter, forteller at han får støtte til å holde seg edru, da møtene gjør det mulig å bli påminnet om hvordan livet var med alkohol – helt forferdelig. Denne personen forklarer at møtene er en stadig påminnelse og støtte. Det berettes også om at det kan ta et stykke tid før man forstår AA, at man virkelig må ”ta AA inn over seg” og at det av og til kreves at man tar et skritt tilbake for å komme fremover.
 
En annen ting som nevnes er at AA fungerer fordi det ikke handler om livslange forbud mot alkohol, men at metoden er en suksess fordi den går ut på å si nei takk til neste drink og at man tar ”en dag om gangen”. Som en annen uttrykker det: ”Kunsten er å ikke begynne å drikke igjen”.
 
Det fortelles til Det Norske Magasinets journalist at mange fortsetter med AA-møtene i mange år etter at de har tatt sin siste drink, nettopp på grunn av at alkoholisme er en livslang sykdom og at edrueligheten ikke kun utfordres av alkohol. En person har for eksempel opplevd abstinenser en uke etter at hun fikk en bedøvelse hos tannlegen, og det samme skjedde med hostemedisin. Alt som påvirker avhengighetssenteret i hjernen kan altså gjøre at man får lyst på alkohol. Dog opplever flere at det er lettere å holde seg edru i Spania, fordi færre her stiller spørsmål hvis man takker nei til alkohol.
Gjentatte ganger nevnes det at det som AA gir er samhold, at møtene gir ro, samt at det faktum at de andre går gjennom de samme tingene som en selv skaper tillit.

Dette er AA

AA ble grunnlagt 10. juni 1935 i Ohio av børsanalytikeren William Griffith Wilson og legen Robert Holbrook Smith, som begge hadde store alkoholproblemer. De fant ut at de kunne holde seg edru med hverandres og andre alkoholikeres hjelp, og boken Anonyme Alkoholikere er skrevet av nettopp Wilson. AA bygger utelukkende på frivillighet og det eneste som kreves for å delta er ønsket om å bli tørrlagt.
I dag finner man AA i 180 forskjellige land med ca. 100.000 grupper. Det er et helt ideologisk samhold uten økonomiske interesser. Det koster altså ingenting. I tillegg har AA som policy å ikke ta imot noe gratis, så det skal betales leie for de lokalene hvor møtene holdes. Det er helbredede alkoholikeres ansvar å spytte i litt etter et møte (hvis man kan), og disse bidragene finansierer gruppens kostnader. AA deltar ikke i offentlige debatter, og fremtrer hverken som forkjempere eller motstandere av noe som helst. Det eneste formålet med AA er å hjelpe alkoholikere.

AA for skandinaver

AA-møtene i Fuengirola holdes hver mandag kl. 18 i den svenske kirkes lokaler. Majoriteten av gruppen er svensker, men også dansker, nordmenn og svensktalende finner var med på møtet da Det Norske Magasinets journalist deltok.
 
For mer informasjon om møter i Andalucía se: www.aaspain.org/meetings/andalucia.htm
 
Det Norske Magasinets journalist uttrykker stor takk for vennligheten og åpenheten som hun møtte hos AA i Fuengirola i forbindelse med hennes arbeid med denne artikkelen.
Av Sara Laine, sara@norrbom.com

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.