Månedsmagasinet på Costa del Sol
Velkommen til Det Norske Magasinets mars-utgave 2022!

Velkommen til Det Norske Magasinets mars-utgave 2022!

Det er leit å si det. Akkurat idet vi kunne tillate oss å slutte å bekymre oss for Covid, kom Russlands angrep på Ukraina med krig på europeisk jord, mens tørken i Andalucía vil skape ringvirkninger i vann som vi ikke har. Det er tragiske tider. Derfor har jeg besluttet å dedikere denne utgaven av Det Norske Magasinet til noe positivt – kreativitet.

Kreativitet defineres som evnen til å skape eller gjenkjenne ideer, alternativer eller muligheter som kan bidra til å til å løse problemer, kommunisere eller underholde oss selv eller andre. Kreativitet kan på det viset ses på som motparten til destruksjon, eller ødeleggelse. Mens destruksjon, som krig, bryter ned og ødelegger, vil kreativitet vœre med på å bygge opp og finne løsninger. «Fantasi er viktigere enn kunnskap», sa Einstein, og det er i hvert fall sant når det handler om nyskaping.

Menneskeheten har alltid trengt kreativitet – nå mer enn noensinne. Kreative mennesker ser ikke ting som de er, men som de kan bli. Kreativitet er derfor utvilsomt et av de viktigste ‘våpnene’ vi har mot destruksjon. Det er en essensiell menneskelig ressurs, for uten kreativitet ville ingenting nytt bli skapt eller oppfunnet. Walt Disney sa at hvis du kan drømme det, så kan du gjøre det. Uten kreativitet ville vi ikke ha hatt fremgang og hadde blitt sittende fast i de samme handlingsmønstrene, med de samme tankene. Kreativitet er å se hva andre ser, og så tenke hva ingen andre har tenkt før.

Det er ingen tvil om at kreativitet krever mot, men for å vœre kreativ og konstruktiv, må man lœre seg å miste frykten for å ta feil. Van Gogh sa at hvis du hører en stemme inni deg som sier at du ikke kan male, så for all del mal, så vil stemmen forsvinne. Kreativiteten er rebellen i oss. Hverken oppfinnsomhet eller kreativitet hadde kunnet eksistere uten feilgrep, men hva ville livet ha vœrt uten muligheten til å feile?

Kreativitet i vitenskap er å forstå at to pluss to godt kan vœre fem. Picasso kalte hovedfienden til kreativitet for god dømmekraft. Kreativitet i kunst er grenseløs, og det finnes ingen direkte feil. Som Salvador Dalí sa, så bør man ikke bekymre seg for perfeksjon, for man vil aldri oppnå det allikevel.

For de som kanskje føler seg litt rustne i kreasjonsgenet, forteller Helsepsykolog Kari Laliberte i sin artikkel ‘Hva er Kreativitet?’ (side 18) oss at kreativitet absolutt ikke er noe som er forbeholdt de kunstneriske, eller den venstre delen av hjernen, for den saks skyld. Hun kommer med en lang liste med forslag til hvordan man kan trene ‘kreativitetsmuskelen’ og bringe mer kreativitet inn i livene våre.

Vi har også snakket med fem norske forfattere som har bolig i Spania, om kreativitet og fått inspirerende og unike svar fra dem (side 24), mens kunstneren Håvard Hølland deler sine tanker om kunst, kreativitet og spansk livsstil på side 28. Et av Håvards spanske favorittuttrykk er Porque no! Hvorfor ikke! Og dette uttrykket er noe som kanskje flere av oss bør ta til oss i tider hvor vi føler frykt og usikkerhet for fremtiden. Skal vi tørre å ta skrittet? I stedet for å spørre oss selv «Hvorfor?», spør «Hvorfor ikke?!?»

Til slutt vil jeg sende en tanke til det ukrainske folket. På NRK her om dagen ble en ung, ukrainsk jente intervjuet, og hun fortalte at alle i Ukraina, fra de militære til hennes 82-årige bestemor, var villige til å sloss til døden for landet sitt. «Kjemp for alt hva du har kjœr», som det heter i salmen. Tanken på hennes landskjære og uredde bestemor har blitt med meg når jeg har fulgt grusomhetene som skjer bare noen landegrenser herifra. Så i denne mars måned, hjelp alt du kan, kjemp for hva du tror på og husk, når du er i tvil, si til deg selv «Hvorfor ikke!»

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.