Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Anni Dahms, Syke-& Helsepleier, biopat og ernæringsveileder.
Aldri har eksperter overøst oss med så mye informasjon om hva vi bør spise i hvilke situasjoner. Markedet oversvømmes med forskjellige former for diett for...
  Jeg har lest at det hos Henrik den 8. ble funnet 84 pund avføring i tarmsystemet, noe som kanskje var en av forklaringene på...
Antallet mennesker som får beinskjørhet, eller – som det også kalles – osteoporose, er økende. Det er anslått at 22 millioner kvinner over 50 år...
Blodet beveger seg rundt i kroppen via kretsløpet, noe som først ble oppdaget i 1628.Blodtrykket avhenger av hvor stor kraft hjertet bruker når blodet pumpes...
Kretsløp og hjerte henger nøye sammen. Da jeg nylig skrev om hjertet, er det naturlig å la artikkelen følges opp av litt informasjon om kretsløpet...

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet