Månedsmagasinet på Costa del Sol

Viktig avtale

Vi benytter vårt opphold i Valladolid til å ta en dagstur til denne historiske perlen som ligger langs Rio Duero, omgitt av La Meseta, den endeløse spanske høysletten.

I området rundt byen er det funnet sport etter romersk bosetting, men det var først i løpet av middelalderen at Tordesillas fikk et økonomisk og sosialt løft.  Området tilhørte kongefamilien i Valladolid, og det var her Spania og Portugal i 1494 underskrev den historiske traktaten som delte den nye verden mellom de to landene.  I avtalen stadfestes det at grensen mellom de to lands erobrede områder utenom Europa skulle følge en nord-sør-linje, cirka 1770 meter vest for Kapp Verde-øyene.  Det som lå øst for denne linjen skulle eies av Portugal, og det som lå vest for linjen skulle eies av Spania.  Traktaten ble utvidet i 1529 da det ble laget en tilsvarende linje i Det fjerne Østen. Den har hatt store ringvirkninger når det gjelder å unngå konflikter mellom de to landene, også i senere tid.   

Slottet som ble nonne-kloster og kake-butikk

Monasterio de Santa Clara ble påbegynt i årene rundt 1340 og ble først bygget som et slott til den spanske kongefamilien, noe interiøret fremdeles bærer preg av.  I 1363 ble bygningen imidlertid omgjort til nonne-kloster.  Det bor fremdeles nonner i klosteret, og disse skal tidligere ha hatt forbud mot å omgås andre mennesker. De holder seg fremdeles skjult for allmenheten, og lever av almisser og tilskudd fra kirken.  I tillegg tjener de penger på å bake – og selge – små kaker til dem som besøker klosteret. Salget foregår gjennom en liten luke i veggen, men det er ikke mulig å se den som sitter bak luken.  Man velger kaker fra en plakat som henger på veggen, baksten skyves så ut gjennom sprekken i luken og pengene skyves deretter motsatt vei. Det anbefales så absolutt å kjøpe med seg noen kaker, mest på grunn av den selsomme måten disse selges på. 

El Trato de Tordesillas – fred for all fremtid

Et par minutter fra nonne-klosteret finner vi Casas del Trato.  Her ble den historiske traktaten mellom Spania og Portugal undertegnet, og her ligger også Turistkontoret.  

Like bortenfor, i samme gate, ligger Museo del Trato, også her finnes mye informasjon om avtalen, og om hvordan paven var med å trekke i trådene.  Det historiske dokumentet henger på veggen sammen med flere malerier av de kloke kongene.  

Mellom de to bygningene ligger Museo de Arte Sacro «San Antolín».  Bygningen var tidligere en kirke, og er vakkert utsmykket.  En vindeltrapp fører opp til taket hvor det er en praktfull utsikt over byen og områdene rundt.  

Juana Den Gale

Den mest sagnomsuste personen i Tordesillas histore er Juana La Loca (Juana Den Sindsyke), født i 1479 og datter av Dronning Isabel og Kong Ferdinand av Castilla.  Hun var gift med Felipe I El Hermoso (Felipe I Den Vakre), sønn av den tyske herskeren Maximilian. Det var et stormfullt ekteskap fylt med lidenskap, løgner og utroskap. Da Felipe døde i en alder av bare 28 år, ble den allerede ustabile Juana erklært sindsyk, og uskikket til å være dronning. Hun ble låst inne på El Castillo de Tordesillas hvor hun måtte bli frem til sin død i 1555, 46 år senere. På plassen foran klosteret er hun hedret med en statue. 


Fakta: 

Tordesillas er også kjent som La Ciudad de la Paz; fredsbyen.  Her ble det historiske dokumentet som skulle sikre freden for all fremtid mellom Portugal og Spania undertegnet i 1494.  Byen, som ligger ca. 30 minutters kjøring fra provinshovedstaden Valladolid, har snaue 9.000 innbyggere. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Spanias_historie#Spania_blir_en_verdensmakt

https://vimeo.com/101043002

Av Rikke Iuell Printz

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.