Månedsmagasinet på Costa del Sol
Masse turister – ingen jobber

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Spania, et av verdens mest besøkte land, har også blant den industrielle verdens høyeste arbeidsledighetstall – hvordan henger det sammen?


Spania har lenge vært et av verdens mest populære land å besøke for verdens turister. Faktisk er Spania så populært at besøkstallene kun overgås av Frankrike på topp, etterfulgt av USA på andreplass. Med alle millionene av euro som strømmer inn fra turistindustrien, hvordan kan det da ha seg at Spania også har blant den industrielle verdens høyeste arbeidsledighetstall?

Ved utgangen av mars og dermed tredje kvartal av 2020 beregnes det at Spania har en gjennomsnittlig arbeidsledighet i alle provinsene på nesten 15 %. En del provinser har ledighetstall ned i ca. 7 %, mens andre som f.eks. Cádiz har en arbeidsledighet på ca. 25 %. Dette rapporterer vi jevnlig om i Det Norske Magasinets nyhetsbrev, hvor man også kan følge ledighetstallene for Andalucía, som også i en årrekke har vært meget høye.

Sesongarbeid og korte kontrakter

I tillegg til å ha blant de høyeste arbeidsledighetstallene i vår del av verden har Spania også EUs høyeste antall korttidskontrakter, og dette skyldes delvis at mange jobber er å finne i turistindustrien, men kun i den beste sesongen. Nå har Málaga og Costa del Sol blitt ganske dyktige i å markedsføre seg som en helårsdestinasjon, men det er likevel et markant skille som deler året inn i høysesong og lavsesong. Sesongsvingninger er dog bare en del av problemet. Ansettelsesforholdene er også lite attraktive. Det Norske Magasinet har pratet med en del ansatte i turistindustrien, og selv om ingen ønsker å stå frem, kan de berette at korttidskontrakter er helt vanlig, også for stillinger som er permanent på årsbasis. Mange må registrere seg som autonomo og selv besørge innbetaling av Social Seguridad, noe som fritar arbeidsgiver for en stor utgiftspost, men fører kostnaden over på arbeidstaker. I følge flere av dem vi snakket med er kontrakter på 3 mnd. helt vanlig, selv for dem som har vært arbeidstaker på samme arbeidsplass i flere år. Dette skaper uforutsigbarhet, og terskelen for å miste jobben er lav, likedan beskyttelsesvernet. Det er tilstrekkelig at kontrakten går ut, så kan de stå uten jobb – ikke nødvendigvis fordi at de har utført arbeidet på en dårlig måte, men om fraværet har en periode vært høyt på grunn av f.eks. et sykt barn, så er det mer lønnsomt for arbeidsgiver å erstatte dem med en ny ansatt. Å ansette en ny person til erstatning for en annen øker i seg selv ikke arbeidsledigheten, men de korte kontraktene bidrar også til en «kast-og-bruk» mentalitet av ansatte. Om bedriften går inn i en stille periode er det lettere å sende deler av arbeidsstyrken hjem for en stund. Da maksimaliseres overskuddet for eierne, selv om de kanskje hadde hatt råd til å ha de ansatte på jobb også i perioder med redusert aktivitet.  

Lite utvikling av nye boligprosjekter

Det bygges selvsagt en del boliger i Spania, men det bygges relativt lite utenfor turistområdene, og prosjektene er ofte vanskelig å realisere. Mangel på kjøpere går igjen for prosjekter utenfor de mest populære områdene i landet, og dermed er bygningsbransjen totalt sett ikke oppe og kjører på det nivået man skulle ønske. Dette er jo en bransje som genererer mange arbeidsplasser, og i mange land anses den som en hjørnestein i arbeidet med å redusere arbeidsledighet. Det er mange årsaker til at det bygges og selges for lite boliger blant spanjolene selv, men blant hovedårsakene finner vi store kjøpsomkostninger, høyt krav til egenkapital og manglende tilbud om finans – som oftest som følge av at økonomisk dekning av de to første faktorene er uoppnåelig.

Lav mobilitet

Spanjoler er veldig stedsbudne og familieorienterte, og viljen til å flytte på seg for å finne jobb er lav. Dermed er mange steder spesielt utsatt for høye arbeidsledighetstall. Er det kun arbeid å få i høysesongen for turister og man ikke er villig til å tilbringe deler av året et annet sted – eller å flytte permanent til et sted med bedre jobbmuligheter – så blir man en del av statistikken hvis nærområdet ikke har noe å tilby. Og nettopp det gjelder for mange typiske turistområder. Om du synes Costa del Sol er relativt stille om vinteren, prøv å besøk noen av byene i f.eks. Cádiz-provinsen. Det er stille. Meget stille.

Regulering kan hjelpe

Det store bildet er komplekst, men at en viss regulering fra myndighetenes side kan hjelpe på situasjonen er det ingen tvil om. Sterkere regelverk rundt arbeidskontrakter og reduksjon av korttidskontrakter, bedre rammebetingelser for både arbeidsgivere og arbeidstakere (les; reduser kostnadene ved å ansette folk og reduser utgiftene for autonomos), lempede krav for boligkjøpere og bedre tilgang til finans, kortere saksbehandling for byggeprosjekter, og en bedre tilnærming og forenkling av prosessen med å starte og drive egen bedrift er alle ting som umiddelbart faller i tankene. Høyere søkelys på viktigheten av utdannelse og bedre støtte til studenter vil også øke kompetansen blant arbeidstakere på sikt, og dermed utsiktene for å komme i arbeid. Utfordringene står i kø, og vi kan for Spanias del bare håpe på at de rette grepene blir tatt og trenden snur.

Av Tom Halvorsen, tom@norrbom.com

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet