Månedsmagasinet på Costa del Sol
Spania når krisen er over – hva kan vi forvente oss?

Spania når krisen er over – hva kan vi forvente oss?

I løpet av svært kort tid har hele verdensbildet endret seg pga. corona-viruset. I Europa startet det med Italia som ble hardt rammet, og jeg husker som om det var i går at noen venner spurte meg om hva jeg tenkte om å dra til Spania – skulle de avbestille ferien sin, eller var Spania trygt? Relativt sett var det nesten i går de spurte meg også, da det ikke er mer enn noen måneder siden. Svaret mitt var at Spania er trygt, unngå Nord-Italia akkurat nå, men ellers er det bare til å reise og nyte ferien. Hvor feil jeg kunne ta! Spania har i skrivende stund seilt opp som et av verdens hardest rammede land av corona-viruset, og det vil unektelig ta lang tid før krisen er over, både for Spania og globalt sett. Når krisen en dag er over vil alle land merke ringvirkningene i lang tid på mange forskjellige vis, og noen land vil havne i større uføre enn andre. Norge har takket være oljefondet bedre forutsetninger enn de fleste for å lande noenlunde på beina, men hva kan vi forvente oss vil skje i Spania?

Det skal sies at ingen egentlig vet hvordan dette vil gå. Det er foreløpig ingen som har kunnet dra nytte av en krystallkule for å se inn i fremtiden, og det kommer heller aldri til å skje. Allikevel våger jeg her å komme med noen betraktninger om hvordan en tenkt fremtid kanskje kan se ut i vårt andre hjemland, Spania, når pandemien er under kontroll og dagliglivet vender tilbake.

Forbruks- og samfunnsøkonomi

Det hersker ingen tvil om at økonomien vil bli hardt rammet i Spania. Landet hadde ikke den sunneste økonomien før corona-krisen, og allerede nå står det langt verre til, med skyhøye arbeidsledighetstall og dystre framtidsutsikter. Mange bedrifter har lukket døren for siste gang, og mange flere vil det bli. Kjøpekraften synker, og i hvilken grad staten kan støtte næringsdrivende gjennom krisen og umiddelbart etter krisen vil være avgjørende for hvor lang tid det tar før landet er i noenlunde balanse igjen. Vi vet allerede at det vil ta lang tid. Bedrifter med dårlig økonomi og livsgrunnlag forsvinner først, men også sunne bedrifter vil kollapse dersom krisen vedvarer over tid. Imidlertid vil eiere av sunne bedrifter mest sannsynlig søke å starte opp igjen snarest mulig, og dersom staten støtter og hjelper med kapital kan de lykkes relativt raskt. Spørsmålet er bare hvor mye staten er i stand til å bidra med, noe som er meget usikkert. Forbruket vil tvinges ned grunnet redusert kjøpekraft i samfunnet – synonymt med høy arbeidsledighet – og særlig innkjøp av såkalte luksusprodukter, ting man strengt tatt klarer seg fint uten, vil merke sterkt redusert etterspørsel.

Reisevaner og turisme

Spania er verdens nest mest besøkte land etter Frankrike, og i 2019 hadde Spania ca. 82 millioner besøkende, hvorav en stor andel ankom Málaga Lufthavn. Reise- og flyindustrien var den første næringen som ble rammet av corona-krisen før det ble nærmest altomfattende, og selv om vi mennesker nok vil ivre etter å reise igjen når krisen er over, vil krisen ikke være over på samme tidspunkt verden over. Det ser vi på hvordan pandemiens episenter har flyttet seg, fra Kina til Europa og videre til USA. Afrika og Latin-Amerika kommer til å følge. Hvor raskt Spania får kontroll over situasjonen vites ikke, men generelt kommer nok mange, særlig eldre mennesker, til å vegre seg for å reise utenfor sitt eget lands grenser i lang tid fremover. Så at Spania og turistindustrien her vil se en stor nedgang i den nærmeste fremtid er nok et faktum, med de konsekvenser det vil ha for økonomien generelt.

Sosiale vaner

De sosiale vanene vil bli endret. Tiden hvor man hilser på venner som man gjør i Spania med nærkontakt og et kyss på hvert kinn er nok forbi, muligens for alltid. Det snakkes mye om en mulig corona-vaksine i løpet av 12-18 måneder, men hva om det ikke lykkes å produsere en vaksine med 100 % beskyttelse? Ingen vet med sikkerhet, og selv om vi må ha håp er det også en sjanse for at vi må leve med det nye corona-viruset som en del av hverdagen vår også i fremtiden, som vi har gjort i alle tider med influensa. Hjemmekontor og videokonferanser vil bli mer vanlig, også etter den verste krisen har lagt seg. Dette vil igjen påvirke etterspørselen etter næringseiendom og forretningslokaler, og vi vil kanskje i mindre grad være ute og sosialisere, spise på restaurant, etc. Kanskje take-aways blir fremtidens største restaurant-suksesser? Netthandel vil også øke ytterligere, som om ikke de tradisjonelle butikkene allerede sliter nok i konkurransen med netthandel. Mange ting som vi har tatt for gitt frem til nå vil bli påvirket; fotball og idrettsarrangementer, konserter, osv. For de ultra-sosiale spanjolene hvor nærkontakt er nærmest en selvfølge vil dette by på en stor omstilling. Får vi et «kaldere» samfunn også i Spania?

Boligpriser

Ingen liker å si det høyt, men boligprisene vil synke i Spania. Brexit påvirker markedet, men det er for en bagatell å regne sammenlignet med corona-krisen. Med en historisk lav kronekurs er det vel heller ikke mange nordmenn som vurderer å kjøpe feriebolig akkurat nå. Hytte i Norge vil nok heller få et oppsving sammenlignet med feriebolig i utlandet. Og med synkende etterspørsel etter boliger også blant spanjoler ser det ut som om boligmarkedet kan komme til å gå på en smell som er langt større enn under finanskrisen. Tiden vil vise hva som skjer, men at markedet kommer til å endres i negativ må nok verdens mest optimistiske eiendomsmeglere også innrømme.

Kan alt bli som før… igjen?

Dystre spådommer til tross; noen mener samfunnet vil returnere til det normale ganske snart. Også i Spania. Men kan det virkelig det? –Og enda viktigere; vil vi virkelig det? Når jeg sitter og gjør meg noen refleksjoner over hvordan samfunnet vårt var rett før krisen oppstod, så faller tankene over på at vi var i ferd med å bli en verden av selvopptatte, egosentriske og arrogante mennesker som hensynsløst utnyttet jordens ressurser i jakt på den evige veksten. Vekst i økonomien for ellers er det tilbakegang og det kan vi ikke ha, mest mulig materielle verdier var viktig, og vi brydde oss egentlig ikke så veldig mye om hverandre, så lenge vi hadde det ok med oss selv. Kan vi lære noe meget viktig av denne krisen mon tro?

Av Tom Halvorsen

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.