Månedsmagasinet på Costa del Sol

Ja, ikke bare én pipe, forresten. Faktisk skal Sjømannskirkens i Calahonda få lyd i hele 477 nye orgelpiper! For nå har startskuddet gått for tidenes innsamling på El Campanario.

– Dette skal vi klare, sier kantor Trond Gilberg. Det er siste søndagen i september, og i patioen i El Campanario har det vært ”kick-off” for innsamlingen til tiårsgaven til det flotte kirkebygget.
De nesten 100 frammøtte er med på sanglekene, og diakonal medarbeider Lena Våtvik, vikarprest Torbjørn Brøske, seniorkonsulent Odd Dyvik og kantoren selv har solgt seg for til sammen 187 euro. For det skal de frammøtte få se de fire bli dyttet i vannet for den gode saken i El Campanarios eget basseng.

– Vi trenger et nytt orgel
– Dette er faktisk et av Norges mest brukte kirkebygg, sier Gilberg der han informerer de frammøtte om bakgrunnen for innsamlingsaksjonen:
– 9. mai 2014 fyller El Campanario 10 år. Og med mer enn 100 gudstjenester, godt over 80 brylluper og et trettitalls konserter hvert år, er dette kirkebygget mer i bruk enn de fleste andre norske kirker. Med denne innsamlingen til nytt orgel, får alle som er glad i kirken en mulighet til å gi en konkret 10-årsgave til kirken, sier kantor Gilberg.

Kjøp din egen orgelpipe
Det nye orgelet har 477 piper av ulik størrelse og fasong. Hver av pipene har en prislapp på mellom 50 og 500 euro. Prisene gjenspeiler faktisk pipenes virkelige verdi. Med så mange piper å velge mellom, kan glade givere velge seg en stor, mellomstor, halvstor eller en liten pipe til priser på henholdsvis 500, 200, 100 og 50 euro. Og som bevis får giveren et vakkert bevis som dokumenterer helt nøyaktig hvilken av de 477 pipene han eller hun har betalt.
– Så kan man ta med seg beviset til kirken når orgelet står ferdig og få se pipen sin og samtidig få en demonstrasjon av orgelet, sier organist Gilberg.
Et lite tips: Trolig er det lurt å kjappe seg litt, for allerede samme dag som kick-off´en ble markert var det solgt 22 piper!

Innsamlingen godt i gang
Målet er at det nye orgelet som er spesialtilpasset kirkerommet på El Campanario, skal stå ferdig 1. mars 2014, drøyt to måneder før selve 10-års jubileet. Orgelet skal bygges i Tyskland og er helmekanisk. For spesielt interesserte kan det opplyses at orgelet vil få 16 registre, fordelt på to manualer og pedal.
Ifølge Trond Gilberg er totalsummen for det nye orgelet 141.500 euro:
– Men allerede nå er nesten halvparten av disse pengene samlet inn. Både enkeltpersoner, Sjømannskirkens eget fond, ulike foreninger og organisasjoner har bidratt med titusenvis av kroner. Dersom alle de 477 enkelpipene nå får sin giver, er faktisk finansieringen i boks, sier kantoren.

Slik kan du støtte:
1. Overføre en gave til den norske bankkontoen 3000.15.28609. Merk overføringen ”Orgel”. For privatpersoner gis det skattefradrag i Norge for inntil kr. 12.000 NOK. Da må navn, personnummer og skattekommune oppgis.
2. Kjøp din egen orgelpipe til kirken. Send en epost til elcampanario@sjomannskirken.no og oppgi gavebeløp(50, 100, 200 eller 500 euro), samt navn og adresse. Du vil da få oppgitt et kontonummer og får tilsendt et vakkert bevis på hvilken pipe du har gitt.
3. Ordne alt på El Campanario: Stikk innom Sjømannskirkens resepsjon. Der kan gaven overrekkes, samtidig som du få beviset på din giverglede.

Norsk giverglede langt unna verdenstoppen
Australia, New Zeeland og Irland topper ”World Giving Index”(2010) over de 153 landene der befolkningens giverglede er målt. Norge kommer først på 25. plass på lista.
Det er den britiske organisasjonen Charities Aid Foundation som står bak de årvisse målingene av nasjoner og befolkningenes giverglede, World Giving Index (WGI).

Måler givergleden
Rangeringen skjer utfra data fra Gallup’s ”WorldView World Poll” som er en løpende undersøkelse av givergleden i 153 land og som dekker rundt 95 prosent av jordens befolkning. I de fleste land er et representativt utvalg på 1.000 personer i byområder spurt om sine holdninger og vaner knyttet til det å gi.
Det finnes også 2011-utgave av undersøkelsen, men det blir i denne artikkelen vist til 2010-utgaven fordi 2011-tallene fra Norge fortsatt ikke er klare.
En av 2010-undersøkelsens viktigste konklusjoner er at lykke betyr mer for givergleden enn hvor rik befolkningen er.

Tre spørsmål
For å finne fram til hvilke nasjoner og innbyggere som har størst giverglede, ble det i undersøkelsen stilt tre spørsmål:
1. Har du gitt penger til en organisasjon den siste måneden?
2. Har du deltatt i frivillig arbeid for en organisasjon den siste måneden
3. Har du hjulpet en fremmed eller andre du ikke kjenner som trengte hjelp den siste måneden?

7 av 10 gir penger
Australia går sammen med New Zeeland helt til topps i undersøkelsen med WGI-indekser på 57 prosent. Irland tar tredjeplassen med 56 prosent. I snitt for disse tre landene oppgir sju av ti spurte at de den siste måneden har gitt bort penger.
Når spørsmålet er om de har brukt fritiden til frivillig foreningsarbeid, svarer mellom 35 og 41 prosent av befolkningen i de tre landene ja. Mellom 60 og 64 prosent av dem oppgir også at de har hjulpet fremmede mennesker den siste måneden.
Island skårer høyest i Norden og havner på 14. plass i undersøkelsen. Danmark følger på 18.plass, Norge på 25., Finland på 45. og Sverige på 46.plass.
Det hører med til bildet at land som Sri Lanka, Laos og Sierra Leone alle kommer foran de nordiske landene!

Hele oversikten finner du her: http://en.wikipedia.org/wiki/World_Giving_Index

Charities Aid Foundation hjemmeside: https://www.cafonline.org/default.aspx

Slik gir nordmenn pengegaver
• I 2010 ble det i Norge samlet inn nesten tre milliarder kroner av 73 organisasjoner som er registrert i den norske Innsamlingskontrollen.
• Den største enkelsummen som ble samlet inn var på nærmere 437 mill. kroner, – den laveste på 37.000 kr.
• Ni organisasjoner har samlet inn mer enn 100 millioner kroner hver. Det tilsvarer nesten 75 prosent av alle innsamlede midler, til sammen 2,2 milliarder kroner.
• Fem organisasjoner samlet inn mer enn 200 millioner kroner i 2010.

Kilde: Innsamlingskontrollen

Av Arne Bjørndal (tekst og foto), arne@norrbom.com

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.