Månedsmagasinet på Costa del Sol


Mange blide fjes og flotte opptredener da Den norske skolen Málaga takket for et flott skoleår. Foto: Petter Tryggestad.

Sang, musikk, taler, latter og en god porsjon avskjedstårer! Årets sommerfest der flere enn 100 feststemte elever, deres foreldre og foresatte deltok, ble en flott avslutning på et fantastisk skoleår ved Den Norske skolen Málaga.

Skoleårets siste store begivenhet, den tradisjonelle avslutnings- og sommerfesten, fant sted onsdag 15. juni, og frammøtet var svært bra. Undervisningsinspektør Stefan Østgaard ønsket velkommen. Han berømmet både elever og lærere for å ha bidratt til et meget godt år for skolen: – Sammen er vi dynamitt, sa Stefan og var særlig fornøyd med at alle har dratt lasset i samme retning.

Sterke elevbidrag
Deretter ble det både allsang og spesielle bidrag fra de ulike klassetrinnene ved skolen. 1. og 2. klassene bidro med spansk sang, mens elevene på tredje og fjerde klasse
presenterte en med medley med et bredt utvalg av ”trøndske klassikere”, bl.a. med ”Tirna Noir”, ”Forelska i lærer´n” og ”Æ e trønder æ”, – hele tiden til stormende applaus og jubelrop.
5. klassingene stilte med en egenprodusert rapp om livet og ikke minst om lærerne ved skolen, mens 8. og 9. klasse hadde sin egen hyllest til ”The Beatles” i form av sangene ”Let it Be” og ”Here Comes the Sun” og en egenprodusert sang, alt med elevene i alle roller, både i bandet og i form av solide vokalbidrag.

Vitnemål og ”Rookie-pris”
Kontaktlærer Randi takket for et fantastisk år, og dro spesielt fram de gode resultatene og en meget flott avslutningstur i seilbåt på Middelhavet. Elevene kvitterte med takk til skolen og lærerne og for et flott skoleår.
Daglig leder ved skolen, Henning Nordby, fortalte i sin tale om planene for neste skoleår: Nå blir det ny kantina og nye klasserom, kunne han fortelle. Han delte også ut årets ”Rookie-pris”, et økonomisk bidrag fra Rotary i Marbella på 250 euro til den eleven som har forbedret karakterne mest siden jul. Årets vinner ble Pauline Østgaard.
Foreldrenes Arbeids Utvalg (FAU) takket for et fantastisk år med mange involverte og engasjerte foreldre som har samlet inn store summer som kommer elevene til gode. FAU sto også – som vanlig – for kaffe, kaker og saft til alle frammøtte.
Skolen ønsker elever, foreldre, lærere og ansatte en riktig god sommer og velkommen tilbake til et nytt og givende skoleår til høsten!

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.