Månedsmagasinet på Costa del Sol
Først med iPad i norsk skole

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email


Den norske skolen Málaga satser sterkt på Informasjons- og Kommunikasjons Teknologi (IKT). Som første norske ungdomsskole blir iPad med trykkfølsom skjerm fra høsten daglig verktøy for elevene i 8., 9. og 10 klasse. IKT-ansvarlig Petter Tryggestad demonstrer hvordan iPad´en kan brukes som en god og gammeldags ”tavle”.

Trolig som Norges første ungdomsskole, tar elevene ved Den norske skolen Málaga fra høsten i bruk iPad – et såkalt ”lesebrett” – i undervisningen.  – "Vårt mål er alltid å ligge i første rekke når det gjelder å ta i bruk ny teknikk", sier skolens dataansvarlige Petter Tryggestad.

Den norske skolen har god tradisjon for å satse tidlig og tungt på IKT (Informasjons- og Kommunikasjons Teknologi). Allerede for seks år siden tok elevene på ungdomstrinnet i bruk pc´er i skolearbeidet. Nå tar skolen sats på ny og lar alle de 25 elevene som begynner i 8., 9. og 10. klasse få ta i bruk siste generasjon lesebrett.

Smart satsing
"Jeg ser på dette som en smart satsing fra skolens side", sier Petter Tryggestad som både er lærer og dataansvarlig ved skolen: "Både fordi produktet er bra, samtidig som det finnes et stort utvalg i pedagogiske applikasjoner (såkalte ”apps” – tilleggsprogrammer). Med vår nye satsing gir vi våre elever et solid fortrinn og setter dem bedre i stand til å beherske ny teknologi". Så langt Tryggestad kjenner til, er dette første gang en norsk ungdomsskole innfører iPad med den mest moderne berøringsskjermen på markedet i den daglige skoleundervisningen.

4.000 per elev
Ved skolestart til høsten vil alle elevene i ungdomsskolen få utdelt hver sin iPad med stativ, deksel, trådløst tastatur og en en såkalt ”stylus”, en egen penn til å skrive rett på den trykkfølsomme skjermen. Borte vekk er den berømte musa. Samlet vil dette koste skolen ca. 4.000 kr. per elev.
"Vi har hatt en iPad til utprøving siden mai, og konklusjonen er klar. Det finnes mange gode grunner for å satse nytt: For det første har iPad mange gode programmer, både for skriving, regneark og presentasjoner. Lærer og elev kan ha direkte og skriftlig interaktivkommunikasjon seg imellom, eller så kan læreren skrive rett på iPad-skjermen og vise det på tavla til alle elevene i klassen via en projektor", forklarer Tryggestad som også viser til at den nye datamaskinen har batteri som holder hele skoledagen. All kommunikasjon foregår trådløst, uten kabler.

Lærerverk på data
"Men ikke minst er iPad´en enkel i bruk og har lav terskel for mestring for elevene. Jeg er ganske sikker på at elevene synes det er motiverende å delta i den teknologiske utviklingen", sier Tryggestad som regner med at om kort tid vil mange læreverk til undervisningen bli produsert for iPad.
Den tradisjonelle læreboka vil mer og mer vil bli erstattet av læreverk på data der både lyd, bilde og video blir tatt i bruk for å gjøre for eksempel hjemmeleksene forståelig for den enkelte elev.
Du er ikke redd for at dette fort kan bli et leketøy mer enn et nyttig verktøy i undervisningen?
"Nei. Det er veldig enkelt for skolen å ha full kontroll med hvilke programmer elevene kan legge inn på iPad´en. Det er nemlig bare skolen som har mulighet for å kjøpe og legge inn programmer på datamaskinen"
, svarer Tryggestad.

Alt blir enklere
"Vår skole har som uttalt mål at vi skal ligge helt i forkant når det IKT-satsing. Til høsten har vi ansatt nye lærere med høy kompetanse på datateknologi", sier han. – Jeg ser mange muligheter for at vårt nye ”verktøy” vil gjøre skoledagen enklere i en rekke fag, alt fra norsk og matematikk til musikk og mediekunnskap. Med enkle programmer kan elevene lage og spille inn selvkomponert musikk med trommer, gitarer og slagverk – uten instrumenter – eller redigere videoer med temmelig høy kvalitet, forklarer IKT-ansvarlig Petter Tryggestad som selv har seks års fartstid ved Den norske skolen Málaga.
Som en siste godbit til høstens elever kan han røpe at også elevene på mellomtrinnet (5., 6. og 7. klasse) også får ta del i datasatsingen. De får nå ta i bruk vanlige pc´er i undervisningen.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet