Månedsmagasinet på Costa del Sol
Full pakke og stinn brakke!


Også neste år vil Den norske skolen Málaga bli fylt opp med glade og fornøyde barn. Daglig leder Henning Nordby (midten) skulle gjerne tatt i mot enda flere elever.
– Beklager, nå er det fullt, sier han.

Med 80 elever i grunnskolen, 10 på venteliste og 10 påmeldte elever på første trinn i videregående skole, er Den norsk skolen Málaga allerede fulltegnet foran høstens skolestart.

– Vi skulle gjerne ha tilbudt flere elevplasser på både barne- og ungdomstrinnet, i tillegg et andre og tredje trinn i videregående skole. Selv om vi fortsatt har nok av plass og gode lærerkrefter, har ikke norske myndigheter villet åpne for noen utvidelse av elevtallet. Derfor må vi nå si nei til nye søkere fra høsten, sier daglig leder ved Den norske skolen Málaga, Henning Nordby.

Ønsker komplett skoletilbud
Han håper norske politikere snart innser behovet for å kunne tilby et komplett skoletilbud for norske barn, ungdom, foreldre og foresatt som ønsker å ta et friår eller to i sola, eller av andre grunner oppholder seg en periode på Costa del Sol, sier Nordby.
Likevel er han godt fornøyd med at skolens popularitet, gode resultater og skole- og fritidstilbud nå synes å slå så godt an.
– Jeg ser virkelig fram til å ønske både nye og gamle elever velkommen til skolestart i våre fine lokaler her i Arroyo de la Mien i Benalmádena!

Starter på nytt opp 1. videregående
De siste fire årene har skolens tilbud om første trinn allmennfag på videregående ligget nede. Det skyldes for få elever. Fra høsten er imidlertid ti elever allerede påmeldt, og det har gjort at skolen nå har tilsatt nye lærere og lagt til rette for dette studietilbudet.
– Jeg kan ikke fri meg fra tanken om at det er svært urettferdig og ulogisk at disse ungdommene ikke skal få fortsette ved skolen etter at første klasse er gjennomført. Hva skal de gjøre etterpå? De blir tvunget til å bytte til privatskole, ta svensk artium eller reise hjem til Norge for å fullføre utdanningen, sier Nordby.
Han peker også på at staten ville ha tjent på å la flere elever få begynne på Den norske skolen:
– Dersom vi hadde fått øke elevtallet fra 80 til 130, vil statstøtten per elev gått ned med 50 % eller 7.000 euro per elev per år. En mye billigere løsning for staten og en bedre løsning for våre elever og foresatte.

Fra forening til stiftelse
Fram til i dag har Den norske skolen Málaga vært drevet av foreningen ACN, Asociacíon Cultural Noruega, der foreldre og foresatt har stått for driften. Ved siste generalforsamling i slutten av mai, ble det vedtatt å endre dette. Nå skal skolen bli en stiftelse.
– Hvorfor?
– Det er flere grunner, svarer daglig leder Henning Nordby: – Da Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har tilsynsmyndighet med utenlandsskolene, i 2009 gjennomførte ettersyn hos oss, ble det påpekt at vår organisasjonsform ikke er ideell for skoledrift. Når rundt 2/3-deler av elevmassen vår byttes ut hvert år, forsvinner også mange av foreldrene i foreningen. Det blir mye gjennomstrømming og pulverisering av ansvar. Ved å la en stiftelse stå for driften, sikrer vi langsiktighet, bl.a. ved at styrelederne og de andre styrevalgte sitter i minst tre år om gangen. I tillegg betyr endringen at vi kan profesjonalisere styrevervene på en helt annen måte enn tidligere. Skoletilbudet er det samme, men rammene om virksomhet blir mer stabile, forklarer Nordby som viser til at alle de andre norske skolene i Spania også er stiftelser.

Nytt samarbeidsprosjekt
”Idrett etter skoletid” er navnet på et nytt samarbeidsprosjekt som vil være i gang fra skolestart. Det er den finske, svenske og norske skolen som sammen ønsker å gi et bedre fritidstilbud til både elevene ved de ulike skolene og til deres foreldre.
Ved den finske skolen vil det bli tilbud om ”kettleball” (styrketrening), innebandy, salsa og zumba, ved den svenske skolen bl.a. aerobic, innebandy, barnedans, jazzdans og sevillanas, mens den norske tar seg av kickboxing og golf.
– Det meste vil være åpent for både barn og voksne, og man kan bli med på de aktivitetene man måtte ønske. Ved Den norske skolen Málaga har vi allerede et par års tid hatt tilbud om golfopplæring, bl.a. i samarbeid med Norges Golf Forbund som stiller med trenere på spesielle samlinger her nede.
– Dette er altså fritidstilbud som ikke hører til det ordinære skoletilbudet
, avslutter Henning Nordby.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.