Månedsmagasinet på Costa del Sol

Hva er det som gjør oss lykkelige; en forelskelse, å ha suksess på jobben, mange barn, mye penger, eller hva? Det er ikke bare vi vanlige folk som lurer på hva lykke er. Også vitenskapsmenn og filosofer av alle slag har i århundrer fundert på det samme.

”Bedre frisk og rik enn syk og fattig”. Det er vitset mye med denne uttalelsen som ingen helt kjenner opphavet til. Men det er vel lett å tenke seg at folk humrer av uttalelsen, fordi det synes temmelig opplagt at om vi må velge, vil alle heller være friske og rike framfor det motsatte. Men er man lykkelig når man er frisk? Og, gir det lykke å ha mye penger?
Uten å ha forsket på det, vil jeg nok i hvert fall hevde at å være syk ikke umiddelbart forbindes med lykke. Heller ikke det å være fattig.

Lykkeforskning
De siste tiårene har det vokst fram en egen vitenskap rundt begrepet ”lykke” og spørsmålet om hvordan lykke kan måles. Det finnes i dag egne professorstillinger i lykke ved de største og viktigste universitetene, i tillegg til at det har dukket opp seriøse fagtidsskrifter på området lykke, blant dem ”Journal of Happiness Studies”.
FN og andre internasjonale organisasjoner står bak undersøkelser som prøver å finne ut hvilke land og folk som er lykkeligst i verden. Norge og Norden kommer alltid høyt på slike rangeringer. Forklaringen er at de som måler oss først og fremst ser på velstanden og våre materielle goder.
Derfor er det et tankekors at i en undersøkelse der folk ble bedt om å rangere sin egen lykkefølelse på en skala fra 1 til 10 og så kombinere dette med forventet levealder i befolkningen, var det Costa Rica i Latin-Amerika som kapret førsteplassen på lykkelista. I denne undersøkelsen ble det ikke tatt hensyn til hvor mye penger folk hadde!

”Happy go lucky”
Mange undersøkelser viser at er man først lykkelig, så er man vellykket også på andre områder i livet. Men hva kommer egentlig først? Er det slik at vi blir lykkelige av å være vellykkede, eller blir vi vellykkede fordi vi er lykkelige?
Forsker Sonja Lyubomirsky ved University of California, Riverside har gått nøye gjennom 225 andre studier rundt lykke, suksess og følelse av velvære hos over 275.000 mennesker:
– Vår undersøkelse gir sterk støtte for at lykke, i mange tilfeller, får suksessfulle utfall, skriver hun.
Konklusjonen er altså at om du bare er lykkelig, så har du større sjanse for å lykkes med resten av tilværelsen.
Sonja Lyubomirsky skriver i sin rapport: – Lykkelige individer har en større sjanse enn mindre lykkelige til å ha givende ekteskap og forhold, høye inntekter, overlegne prestasjoner på jobb, engasjement i lokalsamfunnet, robust helse og til og med et lengre liv.

Lever lenger
Verden er urettferdig. Ikke bare lykkes lykkelige mennesker med flere ting her i livet. De lever også lenger!
– Å være lykkelig fører i seg selv til bedre helse. Effekten for livslengden er påtakelig, skriver forsker Ruut Veenhoven ved Erasmus Universiteit i Rotterdam som står bak en ny studie.
– Hos friske mennesker er det en klart påviselig positiv sammenheng mellom lykke og lener levetid, skriver forskeren i rapporten som er publisert i Journal of Happiness Studies.

Som å røyke
Ifølge nettstedet forskning.no har Ruut Veenhoven gått igjennom resultater fra tretti tidligere lykkestudier. I studiene ble forskjellige grupper deltakere fulgt opp over en lengre periode. En gruppe nonner i USA ble for eksempel fulgt gjennom hele seksti år. Selv om metodene som ble brukt var forskjellige, omfattet alle undersøkelsene en kartlegging av deltakernes helse, både før, under og etter studien.
Flere av disse studiene viste at lykkelige mennesker kunne forvente å leve mellom 7,5 og 10 år lenger enn andre. Dette kan, ifølge Ruut Veenhoven, sammenliknes med effekten av å røyke eller ikke.

Lykken er å bli gammel?
En fransk studie av hvordan folks lykkefølelse utvikler seg, viser at fra vi fyller 20 år til vi passerer 40 år blir vi stadig mindre lykkelige. Men når den såkalte 40 års krisa er passert, går det heldigvis oppover igjen. Lykketoppen for oss mennesker ligger et sted mellom 65 og 70 år. Deretter er det bare en lang eller kort utforbakke igjen.
De franske lykkeforskerne mener at lykkefølelsen påvirkes av inntekter, helsetilstand og arv og andre målbare faktorer, i tillegg til psykologiske forhold som hvor optimistisk man er, hvordan man sammenligner seg med andre og hvilke forventninger man har til livet.

Mer penger = mer lykke?
Vi blir ikke lykkeligere av å få stadig mer penger mellom hendene, hevder organisasjonspsykolog og førstelektor Per Espen Stoknes ved Handelshøyskolen BI. Stoknes som har skrevet boka ”Penger & Sjel”, viser til at det aldri har vært så mye penger i omløp som i dag. Vi tjener stadig mer og Norge blir stadig rikere. Men gir det oss mer lykke?
Nei. Vi er ikke lykkeligere i dag enn på 1970-tallet, til tross for all rikdommen de siste åra, mener Stoknes som hevder det er feil å tro at økt velstand gir tilsvarende mer lykke. Altså: Ingen direkte og ”automatisk” sammenheng mellom rikdom og lykke, mener Stoknes.
Selv er jeg ikke helt overbevist at denne norske forskeren har helt rett. I et forsøk på å gi et bidrag til et endelig gjennomslag for den seriøse lykkeforskningen, har jeg bestemt meg for å stille meg til rådighet. Bare send meg noen millioner euro, så skal jeg gi fyldige rapporter tilbake om hvor mye lykke eller ulykke pengene gir meg!

Kilder: forskning.no og videnskap.dk

 

Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.