Månedsmagasinet på Costa del Sol

 

Dr. Rath begynte å forske sammen med den nå avdøde nobelprisvinneren Linus Pauling som er berømt for sin C-vitaminforskning.
Dr. Rath har i dag et eget forskningslaboratorium i California. Han har skapt begrepet “Celular medicine”. Grunnprinsippet er at når cellene, kroppens byggestener har det bra, har hele kroppen det bra. Helse og sykdom avgjøres allerede på cellenivå. Dr. Rath forsker på cellenes behov for vitaminer og andre sporemner og hvilke mengder som trengs. Hans forskning har dokumentert at når cellene får tilstrekkelig mengder av næringsemner, så holder de seg sterkere og blir ikke så lett syke. Han snakker om “synergi” som betyr at den sammenlagte effekten av to ulike vitaminer blir større enn bare summen, altså at 1+1 = 3. Kroppens egne forsvarsmekanismer holder kroppen frisk.
Han anser at kronisk brist på mikro- næringsemner ligger bak mange sykdommer. Brist på syre, væske og mat skaper tydelige symptomer: Fornemmelsen for eksempel av tørste eller sult. Brist på mikro-næringsemner kjenner man ikke direkte. Utviklingen av sykdom skjer først etter lengre tid og den eneste måten å finne ut av dette, er å søke informasjon fra pålitelige forskningskilder og eventuelt forsøke å supplementere slik at man får tilstrekkelig med alt. (Linus Pauling Institute: http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/vitamins )
Det finnes ulike årsaker til mangelen på mikro-næringsemner. Matlagning, lagring av matvarer og produksjonen har forandret og ødelagt mye av næringsinnholdet i maten. Giftene i vår omgivelser har økt og slike ting som røyking, stress og sykdommer øker kroppens behov for helsebringende vitaminer og sporemner. Det samme gjelder når kroppen eldes, når vi driver harde fysiske anstrengelser eller når kroppen vokser.
Et av Dr. Raths viktige forskningsresultater gjelder de viktige sykdommene hjerte- og karsykdommer. Årsaken er ikke kolesterolet, men en langvarig mangel på C-vitamin og lysin. (mer om dette i en egen artikkel.)
Dr. Rath anser at den aller viktigset av mikro-næringsemnene er C-vitaminet. Kroppen vår kan ikke lage C-vitamin slik som fleste dyr og er helt avhengig av tillførsel gjennom føden. Skjørbuk er den dødelige sykdommen som følger av total mangel på c-vitamin. Skjørbuk har i dag nesten forsvunnet, men en stor del mennesker får fortsatt for lite c-vitaminer. Den anbefalte mengden er minst 400 mg/dag. (Linus Paulig institutt.)
Mikro-næringsemner påvirker også blodtrykket. Mangel på slike emner gjør at arterieveggene blir slappere. Arteriene krymper og veggene blir tykkere. Elastisiteten minsker og trykket øker.

Forskning i diabetes 2
Han har også forsket mye på diabetes 2. Økning i mengden diabetespasienter beror på feil livsstil og mangel på mikro-næringsemner. De verste følgene av av høyt blodsukker påvirker arteriene. Høy blodsukker skader også andre følsomme organ som bukspyttkjertelen, nerveceller eller cellene i nyrene. Forskningen viser at C-vitamin-molekylet og sukkermolekylet er svært like og bruker samme “kanaler” for å komme inn i cellene. En stor mengde av sukkermolekylene skaper overbelastning og hindrer tilstrekkelig tilgang på C-vitaminer og medfører akselererende blodåreforkalkning. Økt C-vitamin-tilførsel motvirker dette. Med næringstilskudd synker pasientenes blodsukker med hele 23%.

Celle- medisin og kreft
Dr. Rath har dokumentert tilfeller der kreft har forsvunnet med kosttilskuddbehandling.
Cancercellene utsondrer et enzym som ødelegger kollagen-vevet rundt kreften og som skaper nok plass til at den kan vokse og spre seg. Denne enzymatiske mekanismen er vesentlig for at kreften skal vokse. Blokkering og nøytralisering av disse enzymene hindrer kreften i å vokse. De viktigste blokkerende emnene er C-vitamin sammen med aminosyrene Lysin og Prolin. Grønn te inneholder polyfenoler som hjelper til. Dr. Rath har gjort laboratorieundersøkelser som viser hvordan disse emnene hindrer kreftcellenes spredning.

Mere informasjon: www.drrathresearch.org, www.drrathvitamins.com
http://www.wha-www.org, www.cellularhealthtraining.org

Av Dr. Pentti Raaste

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.