Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nyttårsfortsett 2010 – forandring og viljestyrke

Nyttårsfortsett 2010 - forandring og viljestyrke

Vi har startet på år 2010. De fleste av oss har garantert startet året med ett eller flere nyttårsfortsett. Det gjelder bare å ha viljestyrken til å gjennomføre dem når hverdagen igjen melder seg.
Jeg er sikker på at de fleste, et eller annet sted i oss selv, føler at den tiden vi lever i er fylt av uro, med mange forandringer som vi mer aner enn kan gi konkrete eksempler på.
Vi lever med kriser innenfor klima, helse, fattigdom, finanser, matvarer, sikkerhet, m.m. Ofte føler vi oss avmektige og vet at vi ikke kan fortsætte som før, men hvor starter vi?
En klok person sa en gang at ”verdensfreden starter i ditt eget hjem,” noe som kan overføres til de fleste andre livssituasjoner, så har du noen ting du ønsker å endre på i livet ditt, hva enten det gjelder livsstil, slanking, røyekstopp, osv. så hold fast på nyttårsfortsettene. Vis overfor deg selv at du virkelig gjør noe ordentlig fram for bare å la det bli med praten rundt nyttårsfortsettene. Bruk din ærgjerrighet og bryt gamle vaner og mønstre og la 2010 bli ditt år der du skaper din virkelighet så nært opp til målene som du har satt deg som mulig. På den måten hjelper du både deg selv, dine omgivelser og, ifølge kvantefysikken, sågar hele verden.
Jeg har valgt å la resten av artikkelen være konsentrert rundt noen kosttilskudd som kan hjelpe til med å bygge opp og ta vare på kroppen din slik at du får overskudd og lyst til å nå dine måle, hva enten du vil slanke deg eller endre et eller flere livsstilsområder samtidig som du også nyter livet med alle dets muligheter, tilbud, utfordringer og opplevelser.

Vitamin/mineraltilskudd
Ung eller gammel eller midt imellom? Du vil alltid høre meg anbefale daglig å ta et godt multivitamin/mineral produkt f.eks. Omnimin, Mivitotal, Spektro m.m.

D-vitamin
Innenfor vitaminer må jeg omtale det viktige D-vitaminet som det forskes mye på i dag. En amerikansk studie med 573 kvinner over 65 år viste at langt over halvparten hadde utilstrekkelig med D-vitaminer i kroppen. Spiser du østrogen eller binyrebarkhormoner, svekkes D-vitaminets virkning. Amerikanske forskere har uttalt at D-vitaminmangel spiller en rolle ved 17 forskjellige former for kreft, hjertelidelser, forhøyet blodtrykk, diabetes, muskelsmerter, og dessuten har stor betydning for immunsystemet. Doser på 50 mcg. daglig er lurt å ta.

B-vitaminer
Ta evt. ekstra B-vitaminer. F.eks. Multi B. Mange av B-vitaminene inngår i energidannelsen, og vil du gjerne slanke deg, kan de medvirke til å øke forbrenningen. Dessuten har B-vitaminene god effekt på psyken og nervesystemet. Hører du til den eldre generasjon, så vær oppmerksom på at undersøkelser viser B 12 på ca. 1000 mcg gir optimal beskyttelse. Aller best og lettest opptakelig er det å ta B 12 som sugetabletter som legges under tungen. Tar du B 12 sammen med folinsyre, hjelper du deg selv med å gi skjellettet elastisitet og styrke. På grunn av industriens sterke bearbeiding av matvarer, er det i dag en utbredt mangel på B- vitaminer. Hver gang jeg skriver om viktigheten av B–vitaminer, tenker jeg alltid på Lars Okholms sitater i en av hans bøker: – Man kan gjøre rotter til alkoholikere ved å gi dem for få B-vitaminer. Så har høytiden vært litt for ”våt”, så tenk særlig på viktigheten av B-vitaminer.
En annen viktig grunn til å ta B-vitaminer er at det stimulerer til dannelse av Q 10.

Essensielle fettsyrer
Det neste jeg prioriterer på linje med vitaminene er de fantastiske essensielle fettsyrene. Det kan være Udo`s Choice, Epa Gla+ eller en av Dr. Tolonens fiskeoljer som er laget på en Ester Form. Mangel på essensielle fettsyrer kan medvirke til en rekke vonde lidelser som svetting, nervøsitet, hudproblemer, hjerte-/karlidelser, gikt, overvekt, m.m. Vi har bruk for de gode fettstoffene til mange funksjoner til kroppen, hjernen og nervesystemet. Du blir ikke fet av fett. Man blir fet av å spise for mye, feilernæring og for mye sukker. Husk i den forbindelse at sukker kan omdannes til fett som lagres i kroppen.

Q 10
Karl Folkers blir kalt ”Coenzym Q 10`s far” og jeg hadde for mange år siden den glede å være på et seminar der Karl Folkers, som den gangen var midt i 80-årene, med stor utrettelighet, vitenskapelig skarpsindighet og smittende entusiasme fortalte om sitt pionerarbeid og forskning omkring Q 10. Lite ante jeg hvor stor rolle Q 10 senere skulle spille for mitt og mange andres velbefinnende og sunnhet.
I boken Co-ensym Q 10 miraklet står det at Q 10 er nøkkelen til et sterkere hjerte, et bedre immunforsvar, og et lenger liv.
Kroppen vår danner selv Q 10, men egenproduksjonen falder fra rundt 20 års alderen, noe som kan føre til en mangel fra ca. 50 års alderen. Q 10 er en kraftig antioksidant som bl.a. er bra for kolesterolet. Inne i hver eneste av våre celler har vi de energiproduserende Mitochondrier som er cellenes kraftverk. I deres membraner inngår Q 10. Uten Q 10 ville vi mangle energi i cellene, noe som ville ført til rask død. Er ditt nivå lavt, vil du ha nedsatt energi og muskelsvekkelse. Er slanking et av dine nyttårsfortsetter, kan det være en god ide å supplere med Q 10 fordi det øker både forbrenningen og energiproduksjonen. Spis gjerne 100 – 200 mg daglig.

Det er vanskelig for kroppen å ta opp Q 10. Derfor må den være oppløst i en eller anden form for olje. Det finnes forskjellige former for Q 10, nemlig en oksidert form som kalles ubiqinon og en redusert form ubiquinol. Jeg tar selv den reduserte formen som særlig anbefales til eldre mennesker fordi omdannelsen fra ubiqinon til ubiqinol svekkes med alderen.
I noen tilfeller av forhøyet blodtrykk har det vist seg at Q 10 har god effekt. I en undersøkelse ble det gitt 225 mg Q 10 daglig og 85 % av 109 pasienter fikk gode resultater av dette. Jeg må i den forbindelse selvfølgelig si at du bør kontakte legen din hvis du lider av for høyt blodtrykk og høre på legens anbefalinger.

Det har vært flittig diskutert om Q 10 kunne tas samtidig med blodfortynnende medisin. En vitenskapelig undersøkelse med pasienter som var under langtidsbehandling med den blodfortynnende medisinen Marevan, viste at disse pasientene uten problemer kunne ta Q 10 samtidig. Men igjen – vi er alle individualister – så snakk med legen din før du kaster deg ut i eksperimentene.
Dosering av Q 10 er svært individuelt. Forebyggende regnes med 30 til 60 mg. daglig. Ofte anbefales 150 mg til folk med hjerteproblemer. Kreftpasienter har ofte godt av 300 – 400 mg daglig. Selv tar jeg mellom 200 – 300 mg daglig, alt etter hva jeg føler for.
Tar du Q 10, er det bra med et doseringsintervall. Det er mer virksomt f.eks. å ta 100 mg Q 10 2 ganger daglig enn bare en kapsel på 200 mg.
Berberin
Siste skudd på stammen av kosttilskudd som jeg tror har en stor plass i framtiden når det gjelder helsen vår, er Berberin som nylig er markedsført av den kjente finske legen, dr. Tolonen.
Berberins virkning er fantastisk mangesidig. Først og fremst er det et fortreffelig kosttilskudd til forebygging av sukkersyke, hjerte- og kretsløpslidelser, depresjoner, fettlever som ikke skyldes alkohol, samt forskjellige former for cancer. Berberin kan, ifølge dr. Toonen, uten problemer tas sammen med annen medisin som f.eks. sukkersykemiddelet Metformin og kolesterolsenkende statiner.

Berberin er et sterkt gult alkaloid (flavonoid) og er blitt brukt i årtusener både blant indere og kinesere i pulverform. I pulverform har det den kjedelige virkningen at det farger tennene gule. Derfor er det litt underlig at stoffet nå finnes i tablettform. Midlet har blitt brukt ved forebygging mot bakterier, virus, sopper og andre mikroorganismer.
I den senere tid er det konstatert at Berberin, når det tas som kosttilskudd, forbedrer immunsystemet, reduserer forhøyede verdier av blodsukker, kolesterol og triglycerider.
Berberin øker insulinproduksjonen i bukspyttkjertelen og fordi insulin binder seg til sukkeret, øker opptaket av sukkeret i muskelcellene.
Noen kreftforskere har påvist at Berberin lindrer depresjon og hindrer veksten av de fleste typer kreftceller.

Diabetes og Berberin
Især ved type 2 diabetes er Berberin et effektivt tilskudd som komplementær behandling. Middelet beskytter arterier og hjertet samt bidrar til vekttap som ofte er særdeles viktig ved en type 2-diabetes.

Berberin og hjerte – karlidelser
Undersøkelser har vist at Berberin beskytter hjertet hos andre enn diabetespasienter, akkurat som det har vist seg at Berberin har god virkning på et forhøyet kolesteroltall og er helt uten bivirkninger. Fordi middelet let passerer blodhjernebarrieren, har andre forskere har også vist interesse for Berberin, bl.a. ved hjerneblødninger og depresjon. Vil du gjerne vite mer om Berberin, kan du besøke Matti Tolonens hjemmeside; www.biovita.fi. I tillegg til finsk er det engelsk og spansk oversettelse.
Jeg ønsker deg et godt nytt år 2010 der du glad og full av overskudd slår inn på den kursen der livsførsel og livsstil til daglig er en del av dine bevisste valg.

Av Anni Dahms, Anni’s Vitalshop

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.