Månedsmagasinet på Costa del Sol

For første gang i menneskets historie dør nå flere mennesker som følge av overernæring, enn på grunn av sult og mangelsykdommer. Vi snakker om en global fedmeepidemi, og det er stor sjanse for at den nåværende, unge generasjonen blir den første på mange hundre år som vil oppleve at de lever kortere tid enn sine foreldre.

For eksempel er det i Sverige i dag 33 prosent overvekt og 11 prosent fedme, en fordobling i løpet av de siste 20 årene.
Vanligvis brukes BMI, Body Mass Index, for å definere graden av overvekt. BMI = vekten (kg)/ lengden multiplisert med seg selv (m2). En BMI-verdi mellom 25 – 29,9 betraktes som overvekt, mens en BMI-verdi >29,9 vurderes som fedme. Midjemålet er et annet viktig mål som angir graden av magefett. Midjeomfanget måles midt mellom nederste ribbein og hofteammen etter normal utåndning. Menn med et magemål større enn 102 cm og kvinner med større magemål enn 88 cm, har en betydelig forhøyet risiko for å utvikle alvorlig sykdom.
Gledelig er det likevel at dødeligheten for hjerte- og karsykdommer gele tiden har gått de siste tiårene i Norden. En nedgang er påvist hos begge kjønn, og man tror at det bl.a. skyldes at antall røykere har minsket, at vi spiser sunnere og at vi bruker mer medisiner. Det finnes likevel en sterk uro for at utviklingen med økt fedme skal bryte denne positive utviklingen. For eksempel har forekomsten av diabetes type 2, som i rundt 85 prosent av tilfellene skyldes fedme, slått alle prognoser og økt kraftig. I 2030 regner man med at fedmen – globalt sett – vil ha økt med 114 prosent sammenlignet med år 2000.
 

Fedme er ofte en sykdom som er vanskelig å behandle. Den kan sammenlignes med alkoholisme og neglebiting. Den kan skyldes mange ulike ting, blant annet arv, livsstil, miljø og kultur. Man kan for eksempel ha en arvelig egenskap som gjør at man har lettere for å lagre fett enn andre mennesker. Den egenskapen kan siden forsterkes hos visse personer. Det kan igjen skyldes måten man forholder seg til kosthold og mosjon. Denne trenden av økende kroppsvekt forklares med at vi spiser mer, dvs. større porsjoner, og mosjonerer mindre. I Sverige har 75 prosent av befolkningen utilstrekkelig fysisk aktivitet, hvor av cirka 30 prosent nærmest er helt inaktive.
Listen over fedmerelaterte sykdommer kan gjøres lang og inneholder mange alvorlige sykdommer. I tillegg til diabetes type 2, øker fedme også risikoen for blant annet høyt blodtrykk (også kjent som en riskfaktor for å utvikle hjerte- og karsykdommer. I tillegg kommer også gallestein, fettlever, astma og snorking med åndedrettsopphold. Fedme øker også risikoen for kreft i livmoren, eggstokker, bryst, prostata, strupe, tykktarm, nyrer, lever og bukspyttkjertel.
 

Det som likevel uroer aller mest er den lavineartede økningen av fedme som vi ser hos barn og ungdom. For 15 år siden hadde 5 prosent av 10-åringene i Sverige diagnosen overvekt eller fedme – i dag er tallet 25 prosent. Barne- og ungdomsfedme innebærer samme trussel mot de unges helse som hos voksne. Overvektsykdommer som diabetes type 2 og karsykdommer har økt kraftig blant unge, noe som er et helt nytt fenomen. Barnefedme går ofte over i voksenfedme og mange ”tjukke” barn har foreldre som ser likedan ut. Skal vi lykkes snu den negative fedmeepidemien, er det definitivt blant barna vi må begynne. Barn beveger seg for lite og spiser feil. Vanlig mat blir ofte erstattet med fet hurtigmat, godteri, chips og sukkerdrikke og altfor mange timer foran tv og datamaskiner. Fedmeepidemien speiler ganske enkelt livsstilen vår. Vi klarer helt enkelt ikke å bry oss om vi beveger oss nok og hva vi spiser, til tross for at ofte vet at vi gjør ting feil.

Av Dr. Anders Carlsson, Nordic Medical Clinic

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.