Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Ved å undersøke øret og gjennom en hørselstest kan ørelegen finne årsaken til hørselstap. Det anslås at hver 10. skandinav har et behandlingskrevende tap av hørsel. Nedsatt hørsel handler ikke bare om at mister evnen til å høre svake lyder. Det dreier seg også om at taleforståelsen og evnen til å skjelne ord og lyder blir dårligere. Det har derfor ingenting med intelligens å gjøre, men skyldes at hjernen ikke lenger mottar signalene korrekt. For noen mennesker betyr det at det kan være vanskelig å skjelne mellom visse konsonanter, slik at ord som ”hat” og ”katt” høres likedan ut. Andre opplever at det er vanskelig å følge med på samtaler når det er bakgrunnsstøy eller mange som snakker på en gang.

Hvordan hører vi?
Lyd har utgangspunkt i en bevegelse, for eksempel når vinden beveger grenene på trær og blader eller du hører blid gitarmusikk en stille kveld. Vi er hele tiden omgitt av lyder som dytter på luftens molekyler som dermed blir satt i svingninger. Svingningene kalles lydbølger og kan oppfattes av øret. Lydbølger blir samlet opp av det ytre øret og ført gjennom øregangen inn til trommehinnen.
Når lydbølgene treffer trommehinnen skjer det en mekanisk vibrasjon i mellomøret og de tre små knoklene (hammeren, ambolten og stigbøylen) dyttes innover og får lymfevæsken i cochlea til å bevege seg. På et tidspunkt er svingningene så kraftige at basilarmembran og det cortiske organet med dets hårceller også settes i bevegelse.
De indre hårcellene omdanner deretter vibrasjonsenergien i væsken i det indre øret til elektrisk energi som via den 8. hjernenerven overføres til hjernen der den blir behandlet i hørselssenteret. – Prøv å tenke på alle de lydene du møter i hverdagen. Og forestill deg en hverdag uten alle disse lydene. Det er nok vanskelig og hørselen er da også en av de viktigste sansene.

Ørets anatomi
Anatomisk deles øret opp i det ytre øret (øresneglen og øregangen), mellomøret og det indre øret. Øregangen er 2,5 cm lang hos voksne og lukkes i enden av trommehinden. I mellomøret ledes lyden via tre små høreknokler fra trommehinnen til det indre øret.
Det ytre øret består av den flapplignende delen som sitter på siden av hodet, kalt auriklen eller pinna, og av øregangen. Det ytre ørets funksjon er, akkurat som en trakt, å samle inn og lede lydbølgene til trommehinnen ved enden av øregangen. Og så virker det ytre øret som beskyttelse for mellomøret.
Mellomøret består av trommehinnen, trommehulen, kjeden av de tre knoklene, mellomøremusklene, det ovale og runde vinduet, samt det eustatiske røret. Mellomørets funksjon er å sende videre lydbølgene fra trommehinnen til det ovale vinduet gjennom knokkelkjedens mekaniske bevegelser. Mellomøret forsterker samtidig lyden når den beveger seg fra luften i mellomøret til væsken i det indre øret.
Det indre ørets funksjon er å sende elektrokjemiske impulser til hjernen. Disse impulsene oppfattes som lyd i hjernen. Det som skjer er at stigbøylens fotplate presses inn mod det ovale vinduets membran, som derfor settes i vibrasjon og dermed skapes det en trykkbølge i væsken i cochlea.

Behandlingstilbud ved hørselsnedsettelse
Ved hørselsnedsettelse er det prinsipielt to typer behandling, nemlig høreapparatbehandling eller operasjon.
Høreapparat er ofte den løsningen som velges når hørselslidelsen er lokalisert i høresneglen, slik det er vanlig for eksempel ved aldersbetinget hørselsnedsettelse og ved støyskade, kalt et perseptivt hørselstap.
I enkelte tilfeller kan operasjon komme på tale. Det gjelder primært hørselstap som oppstår som følge av en unormal tilstand i enten øregangen, trommehinnen (det ytre øret) og/eller i mellomøret. Det betyr at lydene fra omverdenen ikke ledes normalt gjennom øregangen og mellomøret til det indre øret.
 

Av Hanne Rothe, farmasøyt og audiolog, AudioMas i Fuengirola

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.