Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Pernille Knudtzon, Vitafakta Health Clinic
Er inflammasjon et ”sunnhetstegn”?Inflammasjon er en av kroppens forsvarsmekanismer som kjennetegnes ved hevelser, rød farge, feber, press, irritasjon og varmefornemmelser.Når slimhinnene i blære, mage og...
  Vitafakta Health Clinic har i over 25 år fokusert på sunt levevis og livskvalitet. Basert på analyser av livsstil, kost, mikroskopi av levende blod...

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet