Månedsmagasinet på Costa del Sol
helse-termisk
 
Vitafakta Health Clinic har i over 25 år fokusert på sunt levevis og livskvalitet. Basert på analyser av livsstil, kost, mikroskopi av levende blod og Oxidativ Stress Test hjelpes klientene til å optimere sunnhet. Siste nye tiltak er Medisinsk termografi.
 
Ved hjelp av infrarødt kamera måles hudens overflatetemperatur som avhenger av blodgjennomstrømmingen.  Når vi f.eks. forstuer en ankel, strømmer blodet til skaden og huden blir varm. Tilsvarende er det med inflammasjon, andre vevsskader og kreftknuter. Når fysiologien forandres, endres blodgjennomstrømmingen og dermed temperaturen i huden.
 
Det ultra sensitive, infrarøde kameraet og de termiske data, danner et bilde som blir undersøkt for tegn på mulig sykdom eller skade. Det er en unik måte å se og følge forandringer i kroppen.
 
Medisinsk termografi vinner mere og mere innpass i Europa og har lenge vært brukt i USA. F.eks. ved en kroppsskanning visualiseres områder i kroppen der eventuelt sykdommer eller forstyrrelser er under oppseiling, ofte langt tidligere enn eventuelt vevsendringer eller knuter oppstår i relasjon til cancer, smertetilstander, sportsskader eller andre sykdommer.
 
Medisinsk termografi undersøker fysiologiske forhold, ikke anatomiske strukturer. Termografi kan med fordel anvendes som supplerende undersøkelse ved brystscreening og f.eks. ved suspekte områder, arvelige disponeringer eller tett brystvev som  krever hyppigere undersøkelse av brystet.
 
De infrarøde bilder sendes til spesielt utdannede legeteam i USA som utarbeider en rapport med deres vurderinger og forslag.
 
Går du med smerter, skader, inflammasjon, problemer med immunforsvar, fordøyelse, sukkersyke eller autoimmune lidelser, kan en medisinsk termografi gi deg et overblikk over hvor det kan settes inn.
 
Medisinsk termografi er 100 prosent risikofri, noninvasiv, smertefri og uten røntgenstråler.
 
Medisinsk termografi gir deg overblikk over kroppens svake og sterke sider slik at du kan sette inn tiltak i tide.
 
I januar har vi særlig fokus på forebygging og i tillegg til vår vanlige helsesjekk, tilbyr vi  sjekk av blodtrykk, puls, oksygenmetning, samt måling av vekt og blodprosent. Kom godt i gang med det nye året. Ta kontakt!
 
Vitafakta Health Clinic
Pernille Knudtzon, MD og Katinka Burmeister, sykepleier
www.vitafakta.es
vitathermo@gmail.com
694 431 864
Av Pernille Knudtzon, Vitafakta Health Clinic

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.