Månedsmagasinet på Costa del Sol
Et utgangspunkt for det spanske veinettet

Et utgangspunkt for det spanske veinettet

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Steinen på Puerta del Sol som indikerer at herfra regnes kilometersystemet for det spanske veinettet.

Foran Madrid-regionens hovedsete i det gamle posthuset på plassen Puerta del Sol i sentrum av hovedstaden ligger en stein med Km 0 inngravert. Steinen symboliserer at kilometersystemet for Spanias veinett regnes herfra. Det er et radialt system som er bestemmende for hvordan landets ferdselsårer tradisjonelt er målt opp.
Steinen ble fornyet i 2009, samtidig med en større renovering av Puerta del Sol. Den forrige steinen som var fra 1950, var trampet ned av alle de besøkende på plassen. Den nye er en eksakt kopi av den gamle og forestiller et kart over den iberiske halvøya og det sørlige Frankrike, og inngravert er også ordene Origen de las carreteras radiales, samt byens våpentegng og veiingeniørenes skjold.

Like avstander i riket
Oppmåling av veiene ut fra et bestemt punkt, er et system som også anvendes på alle andre veier. Dermed har samtlige punkter en avstand målt fra et bestemt utgangspunkt slik det også er kjent fra motorveiene langs Costa del Sol, den tidligere N-340 nå A-7, som måles mellom Cádiz og Málaga.
Det samme har vært vanlig i enkelte byer der posthuset ofte har vært utgangspunktet. Madrid-regionens bygning på Puerta del Sol var nemlig tidligere byens posthus. Madrid har vært hovedstad siden det 16. århundret da Felipe II regjerte, og han ønsket seg en ny hovedstad som skulle ligge i landets geografiske midtpunkt. Dermed hadde han kortest mulig vei til samtlige byer og havner.
Under Felipe V, i det 18. århundret, ble det bygget seks hovedveier med utgangspunkt i Madrid og med et kilometersystem som markerte avstanden mellom disse punktene og hovedstaden. Utgangspunktet var Puerta del Sol. I 1950 ble den første steinen lagt ned her.
I Carlos III’s tid fikk veiene også numre. Foran nummeret stod det et N for Nacional, som på den tid var etterfulgt av et romertall.

Flere midtpunkter
I 1978 ble det slått fast at Madrids geografiske midtpunkt faktisk befinner seg bak Prado-museet, mens andre mener at det ligger der hvor gatene Goya og Serrano møtes. Landets sentrum skulle derimod ligge ved Cerro de los Ángeles, cirka 10 kilometer sør for Madrid.
Puerta del Sol var opprinnelig én av portene i bymuren som omgav Madrid, fra det 12. århundret og fram til det 15. da byen begynte å vokse utenfor murene. Plassen ble kalt ”solas dør” fordi man gjennom porten i muren kunne se sola stå opp i øst.Alle veier fører til 0
Også i andre land er avstandene målt ut fra et midtpunkt, eller kilometer 0.
Systemet ble som så mye annet oppfunnet av de gamle romerne. Den mest kjente 0-kilometersteinen er da også Milliarium Aureum (Den gylne milepæl), oppført under Cesar Augustus’ tid, som samtlige veier i Romerriket ble målt fra og hvor uttrykket ”Alle veier fører til Rom” skal stamme fra.
På 300-tallet ble det innført et tilsvarende system i Bysants, og her ble kilometerne eller milene målt fra et steinmonument kalt ”Milon” i Nova Roma, det senere Konstantinopel som i 1453 fikk navnet Istanbul. Deler av monumentet ble funnet på midten av 1960-tallet, midt i byen.
 

Av Jette Christiansen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet