Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Piller

I motsetning til hva mange tror, er det spanske helsevesenet en veldrevet maskin som på mange måter er bedre enn det norske systemet.
Vi har kikket litt nærmere på systemet og reglene som de nye spareplanene har medført.
 

Siden 1986 har Spania hatt en statlig helsepolitikk som sikrer en full dekning av hele befolkningen. Samme år begynte en gradvis desentralisering av helsevesenet. Det ble gjort for å effektivisere og modernisere, samt for å øke kontrollen med de kraftig økende utgiftene. Desentraliseringen kulminerte ved utgangen av 2002 da landets 17 regioner selv fikk styre hver sin helsesektor. Det betyr at det i dag finnes minst ett stort, offentlig sykehus i hver region som er utstyrt med den mest moderne teknologien. De selvstyrte regionene står altså selv for administrasjonen av hvert sitt sykehusvesen, men for å utligne forskjeller på f.eks. ventelister og spesialoperasjoner, utfyller man hverandre service ved å samarbeid på tvers av regionene.

 
Regler
I motsetning til den skandinaviske velferdsmodellen der det grunnleggende prinsippet er å stå til rådighet for alle innbyggere, uansett sosial status, bekjenner det spanske systemet seg i høyere grad til regelen om at «man må yte for å nyte». Derfor avhenger omfanget av de sosiale ytelsene som arbeidsledighetstrygd og pensjon av hvor mye du selv har bidratt til i samfunnet. Med helsevesenet er det likevel annerledes. Det antas at over 98,9 % av befolkningen har rett til legebehandling og sykehusinnleggelse i Spania, og derfor ligner landet på dette punktet langt på vei de nordiske landene.
 
Hospital
 
Fritt valg av lege
Som i Norge kan innbyggerne i Spania fritt velge sin faste lege som kan henvise videre til den spesialiserte delen av helsevesenet. Spanske, offentlige leger er samlet i Centros de salud, og man må melde seg her for å få tildelt sin egen lege. Spanske leger er svært velrenommerte, og utdannelsen deres er lang og krevende. Likevel er lønningene omtrent rundt en firedel av hva den er i Norden.
 
Fakta om det spanske helsevesenet:

  • Fra 2007 til 2011 har Spania årlig økt sine utgifter til helsevesenet med 2,5 %. I 2011 ble 98.860 millioner euro satt av til helsevesenet. Det tilsvarer 9,3 % av BNP.
  • I 2012 var det 2,9 leger, 3,0 sykepleiere og 3,1 sykehussenger per 1.000 innbyggere.
  • I 2012 var gjennomsnittlig levealder for menn 79,3 år og 85,3 for kvinner.
  • Spedbarnsdødeligheten har falt 27 % i perioden 2001-2011 til 3,2 per 1.000 levendefødte barn.
  • Spanske menn er blant Europas mest røykende, noe som har medført at dødeligheten av lungekreft hos menn har økt jevnt de siste årene. Fra 2010 til 2012 har det vært en økning på 1,6 %. I 2012 fikk 21.780 spanske menn konstatert lungekreft, 17.430 av dem døde.
  • Forekomsten av AIDS i Spania er blant EUs høyeste.
Av Andreas Müller

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.