Månedsmagasinet på Costa del Sol
Osteoporos, bisfosfonater og tannbehandling
Osteoporose er en snikende sykdom som øker i utbredelse. Årene rundt puberteten står for omtrent 40% av benmassens vekst hos mennesket. Tilstrekkelig inntak av kalsium, fysisk aktivitet og normal utsondring av østrogen er viktig for maksimal utvikling av bentetthet hos barn og unge og kvinner før overgangsalderen. I dag lider annenhver kvinne og én av fire menn over 50 år av osteoporose.
Bisfosfonater er legemiddel mot nedbryting av benmasse. Biofosfonater hemmer cellene (osteoklaster) som skal bryte ned benmineral før det bygges opp igjen av andre celler (ostoblaster). Legemiddelet kan gis som tablett eller intravenøst og brukes for behandling av sykdommer som tung osteoporos, osteogenesis imperfecta, Paget’s sykdom, multippelt myelom og cancerformer som gir metastaser i benvevet.
Økt risiko for kjevebensnekrose-behandling er rapportert hos pasienter som er medisinert kontinuerlig i mer enn tre år. Nekroser kan oppstå spontant og alle former av operative inngrep som ekstraksjoner, periodontal kirurgi og implantat medfører økt risiko.
Derimot kan restorativ tannbehandling som fyllinger, tannbåren og avtakbar protetikk, samt rotbehandlinger utføres uten risiko.
 
Odontologisk overtakelse
Pasienter som skal påbegynne behandling med intravenøs injisering av bisfosfonat-preparat
Klinisk og røntgenologisk undersøking av tenner og kjever
Forebyggende tiltak; ekstraksjon av tenner som ikke kan behandles konservativt og med dårlig prognose utføres før bisfosfonat-behandlingen påbegynnes.
Forebyggende behandling hos tannhygieniker. Informasjon og instruksjon til pasienten.
Individuelt tilpasset oppfølging.
 
Pasienter som behandles med intravenøs injisering av bisfosfonat-preparat
Unnvik kirurgiske inngrep
Nødvendige invasive inngrep skal skje på kjevekirurgisk klinikk.
Opprettholdelse av god oral helse.
 
Pasienter som behandles med tabletter med bisfosfonat-preparat
Kortere enn tre års behandling – all behandling utføres som vanlig. Lengre enn tre års behandling eller < 3 års behandling + risikofaktorer:
Ved ekstraksjoner skal alveoler (sårområdene) dekkes med en passiv mykvev-lambå.
Skånsom kirurgi bør etterstrebes.
Ved infeksjon – antibiotikabehandling 1 uke før inngrepet.
Oppfølging: Fjerning av tråd ca. 14 dager postoperativt. Kontroll etter 3-4 uker. Kontroll og røntgen etter 6 måneder.
Glem derfor aldri å fortelle tannlegen din hvilke medisiner du tar. Det kan ellers gi alvorlige konsekvenser.
Av tannlege Christina Radics, Nordic Dental Centre

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.