Månedsmagasinet på Costa del Sol
BodyTalk – – om tankens kraft, om å bruke hodet og hjertehjernen og få en sunnere kropp – del 2

BodyTalk - - om tankens kraft, om å bruke hodet og hjertehjernen og få en sunnere kropp - del 2

bodytalk-part2
Flere og flere mennesker lider av livsstilssykdommer og mentale lidelser, og mennesker ser ikke ut til å bli sunnere til tross for økte utgifter til helsevesenet – og det gjelder både i Skandinavia og her i Spania. Krav om rask diagnose og behandlingsgaranti fulgt av et stadig økende medisinforbruk tegner et bilde av et usunt helsevesen som blir svakere og svakere under tyngden av forventninger og krav fra ikke bare befolkningen, men i høy grad også fra politikerne og medisinindustrien. Og hva med vitenskapen? Kan den følge med? Eller er tiden kanskje inne for å se tingene i et nytt perspektiv? Konvensjonell tankegang kan være effektiv i mange situasjoner, akkurat som operasjoner og medisiner kan redde liv her og nå. Det fungerer som en slags førstehjelp. Men det må mer til. Naturen kan nemlig en masse, som vi mennesker bare ikke oppfatter; den ekstraordinære kommunikasjonen cellene imellom, for bare å nevne ett eksempel. Dynamisk systemteori handler simpelthen om interaksjonen/relasjonen mellom alle våre celler – og alt i omgivelsene. Bare fordi man ikke kan se eller røre det, betyr det jo ikke at det ikke eksisterer. Menneskehjernens struktur med alle sine finmaskede filtre har så vansker med å forstå det. Og det må vi få gjort noe med, for helsesystemer som ikke tar alt med i betraktning, er bare ikke gode nok – noe den vestlige verdens helsevesener vitner om med all tydelighet.
 
Jeg har ingen ambisjoner om å revolusjonere verden, men sammen med mine BodyTalk-kolleger rundt omkring på kloden vil jeg gjøre hva jeg kan for å hjelpe klientenes hjerner til å oppfatte annerledes slik at den medfødte evnen som vi alle sammen besitter til å helbrede oss selv, kan aktiveres på nytt, i tillegg til at kroppens naturlige evne til å forebygge sykdom samt styrke alt fra immunforsvar, organfunksjon, kretsløp, osv. kan optimeres så vi kan leve livet med en klar hjerne og en sunn kropp – også selv om det er en utfordring i en tid med et særlig stort mentalt press, stress og bekymringer.
 
I tusener av år regjerte høyre hjernehalvdel over mennesket. Det er den som populært kalles den feminine delen av hjernen og som besitter følelser, intuisjon, kreativitet og ikke minst evnen til å visualisere og dermed skape visjoner. Men så kom Newton med sine teorier, og snart ble venstre hjernehalvdel den dominerende. Den maskuline siden med intellekt, sekvens og logikk. Og den venstre vinner rett og slett ikke over den høyre – ikke overraskende…
Venstre hjernehalvdel fungerer kartesiansk (”sikker viten”) og har 180 mill. flere celler enn den høyre som ikke trenger så mange, nettopp fordi den kjører på dynamisk systemteori. Det er den venstre hjernehalvdelen som får oss til å gjøre alle de ”daglige ting” som for eksempel det å kjøre bil. Vi gjør det helt uten å tenke over det, fordi kunnskapen om hvordan man kjører bil, ligger på en hylle i venstre hjernehalvdel, klar til å bli funnet fram og bli brukt. Å finne fram nettopp den kunnskapen når vi griper bilnøkkelen, er en stor oppgave fordi det er enorme mengder av informasjon som skal ledes gjennom før vi kan starte bilen og sette den i gir. Umiddelbart tror vi at alt bare skjer automatisk, men det gjør det ikke. Og det er også grunnen til at venstre hjernehalvdel tar hele 70 – 80% av den energien (glukose) som hjernen bruker. Den høyre derimot, får sin informasjon intuitivt, og behøver derfor ikke å behandle sine data som den venstre.
 
Når hjernehalvdelene samkjører i balanse, får vi optimal mental klarhet og dermed mulighet for en sunn og sterk fysikk. Dessverre fører hjernehalvdelene krig mot hverandre (virker det kjent? Bare se på verden…). Hver især sender de ut signaler som ødelegger motpartens. Å skape ”våpenhvile” i hjernen er en av BodyTalkerens fineste oppgaver, for denne balansen vil føre til at venstre hjernehalvdels begrensende overbevisninger og fastlåste tankemønstre nedtones eller settes fri samtidig med at høyre hjernehalvdels kreativitet og spiritualitet ikke får lov å løpe løpsk. Og kobles hjertehjernen så på her, skjer det ”naturakler”.
 
Det er en enorm opplevelse å se et slikt skifte hos en klient som i lang tid har slitt med en smertefull lidelse, hatt angst og stress og ikke minst har vært overbevist om at slik vil det fortsette resten av livet.
 
For mere informasjon om hvordan BodyTalk kan hjelpe deg, er du velkommen til å ringe meg på tlf.: 0034 607 62 91 06 – eller lese mere om BodyTalk på www.norskemagasinet.com. Skriv BodyTalk i søkefeltet og du kan velge mellom BodyTalk-artikler om alt fra hormonelle ubalanser, depresjoner, utbrenthet og stress til spiseforstyrrelser, migrene, fibromyalgi, kreft, diabetes og angst.BodyTalk
Av Helle Espensen, autorisert BodyTalker

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.