Månedsmagasinet på Costa del Sol
Lager dataprogram for bedre helse

Bedre, raskere og mer effektiv legebehandling. Det er blant stikkordene for dataprogrammet som Nancy og Kjell Hovik har jobbet med de siste årene.

– Ja, nå har vi lagt siste hånd på verket, bekrefter Kjell Hovik. Sammen med sin amerikanske kone Nancy har han tenkt ut og skapt et dataprogram som gjør det mulig å stille medisinske diagnoser on-line.
Og, det beste av alt: Systemet er helt gratis!

Blir ikke millionær
Verken Kjell eller Nancy er ferskinger når det gjelder å bruke data innenfor medisinsk behandling. Allerede i 2008 etablerte de et system som kunne bruke internett til lagring av helseopplysninger for milliarder av mennesker.
Den gang var Kjell og Nancy overbevist om at det unike systemet var gull verdt.
– Etter en stund solgte vi systemet til noen nordmenn, sier Kjell.
– Ble dere millionærer?
– Nei, svarer Kjell Hovik; – og det blir vi ikke denne gangen heller, smiler han.
For det er ikke penger som driver oss, hevder Kjell. Han og kona har så de klarer seg og er fornøyd dersom systemet de nå lanserer vil bli brukt til bedre og raskere medisinsk behandling.

Overalt i verden
Systemet baserer seg, kort fortalt, på at internett blir brukt i kommunikasjonen mellom pasienten og hans eller hennes lege.
Når du blir syk og trenger medisinsk behandling, setter du deg bare ned med en datamaskin, tablet eller smartphone – uansette hvor du er; hjemme, på jobben eller på reise i et fremmed land – logger deg på dataprogrammet. Her blir du ledet gjennom punktene som du skal svare på: Du skal beskrive symptomene og foreta enkle målinger som puls, blodtrykk og kroppstemperatur, samt oppgi din høyde og vekt.

Pasientdata på epost
– Gjennom skjema med avkrysningspunkter svarer pasienten på spørsmål som er viktige når fastlegen din eller en annen lege skal stille den endelige diagnosen og foreslå en behandling, forklarer Kjell: – Deretter sender pasienten sine svar på epost til legen.
Legen din kan så gå gjennom informasjonen i eposten og eventuelt sjekke dette opp mot dine tidligere helsedata. Deretter kan legen ringe deg opp, for eksempel på Skype eller andre gratis telefonsystemer dersom dere befinner dere langt fra hverandre, svar på noen utdypende spørsmål om det er viktig, stille diagnosen og foreskrive behandling og medisinering og – om nødvendig – kontakte apotek.

Jobbet med amerikanske leger
Kjell Hovik forteller at han i flere år har jobbet tett med sju amerikanske leger for å sette opp korrekte og relevante spørsmål som til siste skal lede legen fram til et skikkelig grunnlag for å vurdere pasientens sykdomsbilde.
– Altså klinisk informasjon som setter legen istand til bestemme hva som er galt med deg, sier Kjell. Han påpeker at systemet ikke skal brukes ved øyeblikkelig hjelp:
– Da skal man, uansett hvor man er i verden, ta direkte kontakt med lege raskt.

Ansvar for egen helse
For Kjell og Nancy har det nye programmet vært tidsfordrivet og hobbyen i flere år, og det er ikke få arbeidstimer som har gått med. De har nå sikret seg alle rettigheter.
– Målet har vært å lage systemer for bedre pasienttjenester og pasientbehandling. Dette har vi vært opptatt av siden 2004, sier Kjell.
I tillegg mener Kjell og Nancy det er viktig at folk flest blir mer opptatt av sin egen helse, både blir mer bevisst og tar et større ansvar for at helsen skal være god.

Bortkastet legebesøk?
Ifølge Kjell Hovik er det ofte være nærmest bortkastet tid å måtte dra til et legekontor, sitte på venteværelser, ta fri fra jobb, organisere barnepass og alt som hører med.
– Det er så utrolig mye penger som kan spares, samtidig som legene kan behandle langt flere pasienter, forklarer han og mener at den nødvendige informasjonen om sykdommen, kan pasienten gi legen via internett.
– Men internett kan vel ikke erstatte den fysiske kontakten mellom pasient og lege som mange gjerne vil ha?
Kjell viser til at i dag er det svært begrenset hvor mye tid fastlegene setter av til hver pasient. Dersom pasienten på forhånd har gitt den nødvendige informasjonen vi nettet, vil legene får frigjort mer tid. Den tiden kan de jo bruke på de pasientene som har et sterkt behov for å møte opp hos og snakke direkte med legen sin, mener Kjell.

Noe for helseministeren?
– Har du vært i kontakt med legeforeninger eller myndigheter for å få dem interessert i det nye systemet? For dersom dette dataprogrammet vil gi raskere pasientbehandling til lavere pris, er det stor grunn til å tro at norske helsemyndigheter vil være svært interessert!
– Ikke foreløpig, svarer Kjell.
Den utgaven av programmet som nå er tilgjengelig, finnes bare i en engelsk utgave. Om det vil bli aktuelt å oversette det til norsk, vet Kjell Hovik foreløpig ikke.

Amerikansk bakgrunn
Kjell Hovik er født i Namsos i Norge og har bakgrunn fra høgskolen NTH, nåværende NTNU, i Trondheim. Midt på 60-tallet fikk han stipend og flyttet til California for å studere videre. Der har han siden drevet med flere prosjekter, særlig innenfor datateknologi.
Kona Nancy er fra USA og har i en årrekke drevet med salg, særlig innenfor amerikansk bankvesen. Fra 2006 har paret bodd i Fuengirola.

Les mer om porgrammet: www.medical-symptom-diagnosis.net

Av Arne Bjørndal (tekst og foto)

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.