Månedsmagasinet på Costa del Sol
BodyTalk – hjelper kroppen til selv å behandle og forebygge menneskets lidelser

BodyTalk - hjelper kroppen til selv å behandle og forebygge menneskets lidelser

BodyTalk er en vidunderlig ”rett fram”, bevissthetsbasert behandlingsform. ”Rett fram” fordi man uten noen form for medisinsk overlegenhet (uansett hvor velment rådene fra tradisjonelle leger måtte være) lar kroppen selv fortelle hva som er galt og ikke minst hvorfor. Hvem har ikke oppsøkt lege pga. for eksempel smerter i bena? Og etter utallige undersøkelser og dyre tester stilles diagnosen: Vondt i bena.
Som BodyTalker stiller jeg ingen diagnose, kommer ikke med prognoser eller presser behandlingsopplegg med kurer, regler, forbud og påbud ned over mine klienter. Derimot lærer jeg dem å lytte til sin egen kropp slik at de kan forebygge og helbrede – akkurat slik som tilsynelatende meningen var da mennesket ble skapt.
«Det kan jeg ikke lære», tenker du kanskje. Jo, du kan – du gjør det allerede i en viss utstrekning. Tenk bare på den kjedereaksjonen kroppen din automatisk setter i gang hvis du skjærer deg i fingeren… Blødningen stanses, blodet koagulerer, smerten og sjokket forsvinner, såret renses av immunforsvarets soldater, helbredelsen går i gang og arret blir fint og nesten usynlig. Vi fødes alle med denne evnen, men pga. livsstil og alle de stressfaktorer som det moderne mennesket utsettes for, avbrytes viktige kommunikasjonsveier i kroppen, noe som fører til svikt i vår evne til å helbrede oss selv.

Sykdom oppstår
De fleste lidelser skyldes forstyrrelser i kommunikasjonen mellom kroppens deler, organer, kjertler, nerver, celler, osv. Alt i kropp og sinn henger sammen i et nett av muligheter som relaterer til og avhenger av hverandre i trillioner av symbioser som gjør våre kroppsfunksjoner optimale. Når kommunikasjonen forstyrres av for eksempel dehydrering, virus, blokkeringer i blod-, lymfe-, nerve- eller energibaner, emosjonelle traumer, stress eller annet, kan det resultere i lidelser som allergier, hormonelle ubalanser, fordøyelsesvansker, , fobier, fibromyalgi, eksem, depresjon eller tretthet, noe som – dersom tilstandene ignoreres – kan lede til mer alvorlige, livstruende sykdommer som for eksempel kreft.
Som BodyTalker kan jeg, ved å koble de elementene som er aktuelle i klientens kropp, gjenetablere kommunikasjonsveiene, skape balanse i systemene og aktivere kroppens medfødte evne til å helbrede seg selv.

Å arbeide med bevissthetsnivåer
BodyTalk er bevissthetsbasert slik at dypereliggende temaer bringes opp på det bevisste plan – ganske enkelt fordi det observeres av BodyTalkeren som altså arbeider med kroppen både på det bevisste-, underbevisste- og energimessige plan. Utfordringen er nemlig at vi ikke alltid vet at det feiler oss noe eller at noe er under oppseiling. Men det vet vår medfødte intelligens som bor i den vanskelig tilgjengelige underbevisstheten. Den vet om vi for eksempel er dehydrerte, selv om vi drikker rikelig med vann, den vet hvordan den skal gjøre et angrep mot et virus som ingen kjent medisin den dag i dag kan kurere, og på bakterielle patogener – sykdomsfremkallende organismer -som vi slår ihjel med antibiotika, – sammen med alle de gode og livsnødvendige bakteriene…
BodyTalk kan også skape store forløsninger og hjelpe klienten med å gi slipp på gamle hendelser, følelser, vaner, etc. som sitter fast i kroppen og skaper forstyrrelser. Det er ikke snakk om psykoterapi. Det er nemlig ingen grunn til at klienten må gjennomleve en traumatisk opplevelse nok en gang – eller må dele den med behandleren, for den saks skyld. Akkurat som vi jo ikke åpner avfallsposen og begynner å rote rundt i den på vei ut til avfallskontaineren, elimineres aktive hukommelser ganske enkelt fra kroppen, og lagres i stedet som ukompliserte, passive erindringer som ikke lenger kan skade oss fordi den følelsesmessige ladningen er borte.
De fleste forstyrrelser som overbevisninger, tankemønstre, holdninger og stress skapes i hjernen, og selv tradisjonell medisin har erkjent at emosjonell bagasje har monumental betydning for vår fysiske og mentale helse. Dessverre vet våre bevisste hjerner bare sjelden at det finnes fangede følelser i oss. Men det vet vår medfødte intelligens, og det er den jeg som BodyTalker, henter informasjon fra.

En BodyTalk-sesjon
Du hjelpes til å komme i balanse ved å skape erkjennelse av og fokus på de unike behovene som du og kroppen din har. Ofte finner forløsninger sted både gjennom erkjennelser og innsikt skapt underveis i sesjonen, og gjennom de mer subtile energimessige forandringer som skapes i kroppen mens behandlingen foregår.
Min yngste klient er et foster og den eldste er 94 år. Jeg har klienter som er alvorlig syke og andre som kommer fordi BodyTalk setter fart på den personlige utviklingen, – så ja, BodyTalk kan være nyttig for alle, uansett om du kan nikke gjenkjennende til ”problemer” over, fordi det generelt optimerer kroppens evne til å helbrede og koordinere seg selv.
En BodyTalk-sesjon varer mellom 45 minutter og halvannen time og foregår fullt påkledd. Det innledes med en kort prat om hvordan du har det, men ellers lar jeg det være opp til kroppen din å fortelle hva som har prioritet. Helt fri for overbevisninger, forutinntatte ideer om hva som er galt, forventninger og ønsker, forbinder jeg meg med din kropp ved å legge en hånd på din overarm som så blir mitt ”kontaktpunkt”. Ved hjelp av en helt fantastisk, gjennomarbeidet metode og prosedyre (utviklet av den australske kiropraktoren, akupunktøren og filosofen John Veltheim) ”leser” og tolker jeg kroppen og psyken din og identifiserer de underliggende årsaker.
Når kroppens prioriterte innsatsområder er funnet, utfører jeg noen enkle teknikker som med det samme setter kroppen i gang med å omdirigere fokus til de prioriterte områder slik at et skifte kan skje og lagres i kroppen din.
Etter en behandling føler de fleste seg svært avslappede og veltilpass. For noen klienter har akutte smerter/symptomer forsvunnet under sesjonen, mens andre først opplever dette skiftet når kroppen har hatt noen dager på å bearbeide det som er satt i gang. Noen ganger dreier det store tannhjulet helt rundt allerede under den første sesjon, mens jeg andre gange opplever at et lite tannhjul bare dreier bitte litt, neste gang litt mer for til slutt å trekke det store tannhjulet helt rundt. Det er mennesket, ikke sykdommen som skal behandles, og noen ganger er klienten ikke helt klar for å gi slipp allerede under første sesjon, men et lag er kanskje skrellet av, og for et menneske med en kronisk sykdom, kan en bare 20% forbedring være en vesentlig forandring.

Du er velkommen til å kontakte meg for mer informasjon og timebestilling på tlf.: 607 62 91 06. Og du kan lese mer om BodyTalk på www.bodytalksystem.com.

Av Helle Espensen, Certified BodyTalk Practitioner

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.