Månedsmagasinet på Costa del Sol

Behandlingsmulighetene blir stadig flere i form av ny (dyrere) medisin, mer sofistikerte, kirurgiske inngrep og apparater til diagnostisering av sykdommer. Den nye medisinen er dyrere enn den gamle, og innen for apparater og kirurgi finnes det pacemakere, øre- og øyenimplantater og alle mulige nye kroppsdeler som kan erstatte de gamle, og som hele tiden øker utgiftene til helsepleie.
I industrilandene øker levealderen, og med alderen øker også risikoen for å få en sykdom samt behovet for legebehandling. Pga. dårlig ernæring og livsstil øker antallet tilfeller av sykdommer som fedme og diabetes som om det var snakk om en epidemi. Vi nærmer oss med høy hastighet en tid der pengene simpelthen ikke rekker til alle behandlingsbehov.

Vi er nødt til å endre vårt syn på tradisjonell kirurgi og rette oppmerksomheten på det som kalles funksjonell medisin = framtidens medisin.

Dette allerede eksisterende spesialeområdet bunner i tankegangen om at den eneste veien ut av den nåværende situasjonen og den eneste måten å minske utgiftene på er å begynne å behandle sykdommens årsaker og mennesket som en helhet. Folk må selv ta mer ansvar for sin egen helse. Man er nødt til å endre livsstilen: mangel på mosjon, dårlig ernæring og stresshåndtering er områder som må bedres, både preventivt og i selve sykdomsbehandlingen. Dårlig livsstil er en avgjørende årsak til mange sykdommer, og det er vårt eget ansvar. Legene må lære seg å behandle mer funksjonelt.

Den funksjonelle medisinen kartlegger alle organer som ikke fungerer optimalt og prøver å gjenopprette balansen.
Man legger stor vekt på\ at fordøyelsesorganene fungerer bra. Hele kroppens energi er jo avhengig av at magen og tarmen kan oppta alle de viktige næringsstoffer – også vitaminer og mineraler som er nødvendige for at cellene fungerer korrekt. Dårlig fordøyelse, irriterte tarmslimhinner og dårlige tarmbakterier medvirker til at næringsstoffene ikke blir utnyttet optimalt, og tarmen lekker ut toksiner i resten av kroppen.

Det er viktig å fjerne parasitter (f.eks. Giardia), dårlige bakterier (Helicobacter) og soppvekst (Candida). Man må også sørge for at det produseres tilstrekkelig med fordøyelsesenzymer som magesyre, galle, bukspyttkjertelenzymer, og gi tilskudd av dette hvis det nødvendig.

Næringsinnholdet i maten har endret seg kolossalt med den moderne jordbruksteknikken. I dag inneholder maten mindre enn halvparten av de vitaminer og mineraler som den inneholdt for ca. 70-80 år siden. Vi får i oss mye mer giftstoffer gjennom luft, vann og mat som belaster kroppens celler og fører til økt stress og behov for rensing og ekstra vitaminer og mineraler. Matvarer som er genmanipulerte og konsekvensene av dette kjenner vi fortsatt ikke. I USA har man undersøkt nyfødte barn og funnet ut at de allerede har 40 forskjellige giftstoffer i blodet. Mange insektbekjempelsesmidler som man bruker i jordbruket, fungerer som kvinnelige hormoner i våre kropper. Dette kan delvis forklare den store økningen i bryst- og prostatakreft. Det overordnede prinsippet er at alle giftstoffer (forurensing, kjemiske midler, medisiner, osv.) belaster kroppen vår og svekker kroppens funksjoner.
For å styrke kroppens forsvar og holde den frisk må man forsøke å fjerne så mye som mulig av de allerede opphopede giftstoffene. Mange planter har rensende egenskaper. En tur i saunaen renser også, fordi man svetter ut giftstoffene, og en chelationsbehandling fjerner opphopede tungmetaller.
På den annen side trengs det så ren mat (økologisk) som mulig, og dessuten en rekke forskjellige kosttilskudd for å styrke kroppens funksjoner.
Fettsammensetningen må også være riktig. Forholdet mellom omega-3- og omega-6-fettstyrer bør være 1- 2. Raske kullhydrater og sukker har vist seg å kunne forårsake metabolisk syndrom, økt konsentrasjon av fett i kroppen og diabetes.
Stresshåndtering er også en del av behandlingen. Stresshormoner er skadelige for kroppen, dersom stresset varer lenge. De påvirker mange av kroppens funksjoner: f.eks. forverres immuniteten og sukkerstoffskiftet, og blodtrykket blir høyere.

Selv om det fortsatt bare finnes få spesialister i funksjonell medisin, kan vi alle forbedre helse ved å forbedre vår livsstil og ta ansvar for egen helse.
 

Av Dr. Pentti Raste

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.