Månedsmagasinet på Costa del Sol
Blokade med binyrebarkhormon og lokalbedøvelse

Blokade med binyrebarkhormon og lokalbedøvelse

Blokade med binyrebarkhormon og lokalbedøvelse skjer for å dempe irritasjon i og omkring vev. Man kan bl.a. få blokkeringen lagt i skulder, kne, hofter, albue, ankel og omkring sener. Blokaden består av binyrebarkhormon og lokalbedøvelse. Lokalbedøvelsen virker ofte umiddelbart, og smertene forsvinner eller blir merkbart mindre.
Hvis smertene forsvinner, er det stor sannsynlighet for at blokaden også hjelper på lengre sikt. Ofte er blokaden en hjelp i utredningen av pasientens sykdom/lidelse og planleggingen av det videre forløp. Virkningen av lokalbedøvelsen forsvinner etter få timer. Etterfølgende kan pasienten oppleve en liten forverring av symptomene.
Binyrebarkhormonets virkning inntreer ofte først etter ett – to døgn og kan vare opp til seks uker. Hormonet virker ved å dempe irritasjonen (overbelastningsbetennelsen) og bløtgjøre arrvev. Fordi hormonet også påvirker senene, kan man bare gi tre – fire injeksjoner i alt i løpet på et år for ikke å svekke sener og vev uhensiktsmessig.
Effekten av blokaden kan være vanskelig å forutsi. Hvis den hjelper, men plagene kommer igjen, typisk etter tre – fire uker, kan man legge ytterligere blokader. I noen tilfeller er én blokade nok. I andre tilfeller hjelper det slett ikke eller hjelper bare kortvarig. Det må understrekes at blokader sjeldent kan være eneste behandling, men må følges opp av tilpasset treningen og effektiv utstrekninger. Gjenopptreningen må påbegynnes samtidig. Det er viktig at pasienten registrerer hvor lang tid blokaden virker.

Bivirkninger
Noen pasienter opplever en lett forverring av sine symptomer i døgnet etter innsprøytningen. Det skyldes binyrebarkhormonets lokalirriterende påvirkning. Det kan også komme en midlertidig forverring, fordi det blir sprøytet opp til 10 ml. væske inn i en slimsekk eller i bindevevet der det allerede er dårlig plass. Oftest er det snakk om følger fra en liten blødning i vevet. Noen pasienter opplever en rødme i ansiktet, som om man har fått for mye sol. Det er ufarlig og forsvinner etter et par dager.

Stigende blodsukker
Sukkersykepasienter kan etter en blokade ha vansker med å styre blodsukkeret i opp til en uke etter innsprøytningen.

Av Allan Larsen, overlege, ph.d., ortopedkirug

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.