Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Allan Larsen, overlege, ph.d., ortopedkirug
Blokade med binyrebarkhormon og lokalbedøvelse skjer for å dempe irritasjon i og omkring vev. Man kan bl.a. få blokkeringen lagt i skulder, kne, hofter, albue,...

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet