Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nye regler for fornyelse av passet

Nye regler for fornyelse av passet

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Fra 1. desember vil det trolig ikke lenger være mulig å søke om pass ved norske honorære konsulater i utlandet. Bare ambassader og enkelte generalkonsulater vil etter denne datoen kunne ta imot søknad om pass.
– Det vil si at man ikke lenger kan få passet fornyet på konsulatet på Costa del Sol, bare på generalkonsulatet i Alicante og på ambassaden i Madrid, forteller visekonsul Ellen Munch.
Fra 1. januar 2010 vil det heller ikke være mulig å søke om personnummer og pass samtidig. Dette fordi alle norske borgere må ha registrert personnummer i Folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres ved utenriksstasjonen. Søknad om personnummer fremmes som tidligere ved utenriksstasjonen.
Årsaken til disse endringene er at Norge følger Schengen-kravene om at det er obligatorisk med biometriske pass. Søkere vil ved oppmøte på utenriksstasjon betale søknadsgebyr og deretter avgi biometri i form av foto, to fingeravtrykk og signatur. Det er utplassert eget utstyr på stasjonen for bruk til biometriopptak. Identisk utstyr vil fra samme dato bli tatt i bruk ved politistasjoner/passkontorer i Norge.
Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.
Søker kan selv velge hvilken ambassade eller generalkonsulat søknaden ønskes innlevert ved. Alternativt kan det ved opphold i Norge søkes om pass hos politiet, selv om bostedsadresse er i utlandet. Utlevering av ferdigprodusert pass vil finne sted som i dag, enten på ambassaden eller konsulat. I noen land vil søker også kunne få pass tilsendt rekommandert ved lokalt postkontor.

Konsulatet tar forbehold
På tross av meddelelsen, tar Ellen Munch likevel et forbehold.
– Man har i mange år snakket om disse endringene, og flere ganger har man utsatt ikrafttredelsen. Det kan hende at det blir utsatt igjen, forteller Ellen Munch.
– Når endringene trer i kraft, kan man godt straks få fornyet passet, det behøver ikke å være utgått på dato eller være like ved å gå ut. Dermed kan man spare en tur til Madrid eller Oslo, avslutter Ellen Munch som de neste månedene vil holde leserne av Det Norske Magasinet informert på disse sider.

Av Norrbom

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet