Månedsmagasinet på Costa del Sol
Dyreunger i Fuengirola Zoo


Selv om Fuengirola Zoo ikke er blant de største, er den fortsatt blant de ledende når det gjelder dyrenes levevilkår, naturlige omgivelser og formering. Parken er med i ikke mindre enn 35 europeiske avlsprogrammer for truede dyrearter og har hatt suksess med avl av dyrearter som vanligvis har vansker med å formere seg i fangenskap.
Det siste året har det kommet til verden unger fra både tiger, leopard, orangutang, sjimpanse, dvergflodhest, gibbon, lemur, surikat, dverghjort, asiatisk dvergoter, flygende hunder, gekkoer og flere vannskillpadder, bl.a. asiatisk kjempeskilpadde.

Dvergflodhest (Hexaprotodon liberiensis)

19. desember 2008 kl. 10.15, fødte Liberia, en dvergflodhest, en datter på bare 5 kg.
Dette er tredje gang det er kommet en liten dvergflodhest til verden i Fuengirola Zoo.
Dvergflodhesten kommer fra Vest-Afrika og lever alene, i motsetning til sin enorme slektning, den vanlige flodhesten som lever i store flokker. Sjelden sees de i par og enda sjeldnere sammen med en unge. Den kan bli opp til 2 meter lang og 80 cm høy, vekten på en utvokst dvergflodhest er rundt 250 kg. Hunnen er kjønnsmoden når hun er 4-5 år gammel, og når hun har fått en unge, går det 2 år før hun kan bli drektig igjen.
Dvergflodhesten er svært utrydningsturet, først og fremst pga. ødeleggelsen av dens omgivelser i naturen.

Ringhalet Lemur (Lemur Catta)

I år er det kommet 3 nye ringhalede lemurer til verden i Fuengirola Zoo. Den første valgte å gjøre sin entré midt i åpningstiden og til publikums store overraskelse. De 2 siste ungene er tvillinger.
Den ringhalede lemuren tilhører primatene og de lever bare i Madagaskar, i Baobabtrærne, sammen med tre andre arter av lemurer.
Den kan lett kjennes igjen på sin lange svarte og hvitstripede hale.
Den ringhalede lemuren lever i grupper fra 6 til 30 individer, men oftest er gruppens størrelse på ca. 17 individer. Begge kjønn lever i gruppen som ledes av en eldre hunn.
Den ringhalede lemuren er også utrydningstruet, mest fordi de sparsomme, tørre skogene som de elsker, stadig blir mindre.

Orangutang (Pongo pygmaeus)

Mukah, en hunn orangutang som kom til Fuengirola Zoo i 2005, fødte i 2006 en sønn kalt Banggi.
Navnet orangutang betyr skogens menneske på malaysisk (orang = menneske, utan = skog), og man trodde en gang i verden at de var en slags mennesker som kunne, men ikke ville snakke i redsel for å bli satt i arbeid. Over 97 % av orangutangens DNA går også igjen hos oss mennesker, og med orangutangens intelligens, mimikk, kropp, øyne og væremåte, er det kanskje ikke så merkelig at de en gang ble betraktet som mennesker.
Orangutangen lever i regnskogene på Borneo og Sumatra og er den eneste menneskeapen i Asia. Den lever stort sett hele livet i trærne og kommer sjelden ned på jorden.
Fordi orangutangen er svært utrydningstruet, er Banggis fødsel svært viktig for artens overlevelse. Det er bare ca. 45.000 viltlevende orangutanger igjen, og håpet for deres overlevelse forsvinner minutt for minutt og i takt med at regnskogen forsvinner.

Sri Lanka Leopard (Panthera pardus kotiya)

Fuengirola Zoo er den første spanske zoo der man har lykkes med å få denne utrydningsturede leoparden til å reprodusere seg i fangenskap. Ungen, en liten hunn, ble født i 2007 og var til stor fornøyelse for publikum i parken når hun lekte med sin mor.
I 2006 ble det bare født 6 unger i fangenskap i hele verden, og det finnes i alt 63 Sri Lanka Leoparder i fangenskap, fordelt på 20 zoologiske hager i hele verden.
Sri Lanka Leoparden kommer, som navnet antyder, fra Sri Lanka. Den er den minste av de store kattene. Den lever av små pattedyr, fugler og reptiler. Den kan likevel nedlegge større pattedyr, som nesten fullt utvokste bøfler, ved å snike seg inn på byttet, og når den er nær nok sette av gårde i full fart, velte byttet overende og bite seg fast i halsen.
Sri Lanka Leoparden er truet pga. krypskytteri, forfølgelse og fordi dens naturlige omgivelser forsvinner. På tross av disse truslene, er den svært tilpassningsdyktig og er i stand til å leve i nærheten av bebygde områder.

Flamingo (Phoenicopteridae)

Flamingoen hører ikke til en truet dyreart, men det som gjør den så spesiell, er dens grasiøse bevegelser og den lyserøde fargen den får fra de mikroskopiske krepsdyrene og algene som den spiser. Flamingoens nebb er en blanding av en sil og et filter som den kan sortere føde fra vann og sand med, på samme måte som en hval.
I Spania kan disse fuglene oppleves i frie natur der de yngler i kjempestore kolonier ved saltholdige sjøer. En flamingo får bare én unge om gangen. Som unge er den grå, men blir lyserød med alderen og etter den rette føden.
Flamingoen er i familie med storken.

Fisk

I stort sett alle sjøer, både i saltvann og i ferskvann, i Fuengirola Zoo, er det fisk av forskjellige arter. Vannets kvalitet gjør det mulig for de fleste fiskearter å reprodusere seg spontant. Derfor sees fisker i mange farger, størrelser og aldre.


YoG2009 – Year of the Gorilla 2009

Flere organisasjoner er gått sammen om å redde gorillaene i naturen. De store apene, særlig gorillaen, har alltid vært en kilde til fascinasjon og inspirasjon for mennesker. Deres nære slektskap med oss mennesker gjør at de skiller seg ut fra resten av dyreriket. Genetiske analyser viser at gorillaer deler 98,4 % av sine gener med menneskene. Gorillaer er intelligente og har selvforståelse. Dessuten kan de kommunisere ved hjelp av tegn og symboler, samt bruke grunnleggende verktøy. De gir også uttrykk for følelser som glede og sinne på samme måte som mennesker.
Gorillaen og andre store aper, som sjimpanser og orangutanger, er utrydningstruede pga. jakt, tap av naturlige omgivelser, sykdommer og epidemier, samt væpnede konflikter.


Afrikansk dans
Underholdning, musikk, trommer og spektakulære afrikanske dansekoreografier er temaet hver kveld i hele august, unntatt tirsdager, i Fuengirola Zoo.
I Afrika er trommer sjelen i musikken og en symbolsk måte å kommunisere og fortelle historier på. Fuengirola Zoo inviterer gjestene til å oppdage historiene som er gjemt i disse spennende rytmene og samtidig møte en magisk verden i en tropisk skog om natten.


For mer informasjon, se www.zoofuengirola.com

Av Trine Castella Nielsen

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.