Månedsmagasinet på Costa del Sol
Smugling av dyr fra Costa del Sol til Afrika

Smugling av dyr fra Costa del Sol til Afrika

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

På slutten av fjoråret kunne man lese i Det Norske Magasinets nyhetsbrev at 10 personer var arrestert i Spania i forbindelse med smugling av en rekke dyrearter fra Spania til Afrika. Sentralt i saken sto en dyreforretning i Fuengirola som tjente som oppbevaringssted for dyrene før de ble fraktet til Marokko, i tillegg til et bolighus i Ronda som en av bakmennene disponerte. Saken ble slått opp stort i spanske og internasjonale media, og føyer seg inn i en lang rekke av saker som regelmessig blir rapportert og gjengitt i media, vanligvis med overskrifter som «Truede dyrearter beslaglagt i xxxx», «Smugling av truede dyrearter var big business for Mr. X» og lignende sensasjonspregede overskrifter, som dessverre i dagens informasjonsoverflødige nett-samfunn har blitt en nødvendighet for å fange lesernes oppmerksomhet. Men hvorfor smugles dyrene, og er de nødvendigvis så truet som det media fremstiller?

Hvor er de truet?

La oss like godt slå fast med det samme at truet i naturen IKKE er det samme som truet i fangenskap. Hjemme i min sønns akvarium svømmer det en fisk som på norsk kalles Ildhale (Epalzeorhynchos bicolor), en helt vanlig akvariefisk som kan kjøpes for ca. 50 kroner i nesten samtlige dyrebutikker verden over. Det oppdrettes hundretusenvis av eksemplarer av denne fiskearten hvert år i en rekke land, men i naturen er den totalfredet. Mest sannsynlig er den faktisk utryddet i naturen, da den ikke har vært observert i sitt naturlige miljø siden en gang på 1980-tallet. Årsaken er at de naturlige leveområdene har blitt ødelagt av industrielt jordbruk. Biotopene og de lokale leveområdene er simpelthen ødelagt, mest sannsynlig for alltid. Den velkjente Tigeren kan også brukes som et godt eksempel; ødeleggelse av naturlige leveområder og konflikter med mennesker, inkludert krypskyting, har gjort Tiger til en sterkt truet art i naturen. I fangenskap finnes det langt flere eksemplarer enn i naturen, faktisk så mange at verdien på en Tiger dyrehager mellom er lik null, de gis eller byttes som oftest bort, og i land som USA kan privatpersoner kjøpe en Tiger for ca. 10.000 kroner, eller halvparten av prisen for en Labrador.  Så når media ukritisk melder om smugling av truede dyrearter er det vanligvis (men ikke alltid) snakk om eksemplarer av arter som er truet i naturen, men ikke i fangenskap. Dette var tilfellet i saken fra Costa del Sol, hvor samtlige arter var innkjøpt i Europa, fra oppdrettere. Ergo er det helt irrelevant om dyreartene er truet i naturen eller ikke.

Vanlig i akvarier verden over, mest sannsynlig utryddet i naturen – Ildhale (Epalzeorhynchos bicolor).

Hvorfor smugle oppdrettede dyr?

Litt av svaret finner man i byråkratiet. De fleste land i verden har adoptert bestemmelsene i CITES, som er en konvensjon som regulerer handel med dyr på kryss og tvers av landegrensene. Altså internasjonal handel, men ikke nasjonal handel. Kort fortalt regnes EU som ett land i denne sammenhengen, slik at handel mellom medlemsstatene kan foregå fritt som nasjonal handel, uten å bli berørt av CITES-bestemmelsene, som ellers krever at det søkes om CITES eksporttillatelse, og i mange tilfeller også CITES importtilatelse, før de aktuelle dyrene kan flyttes over en internasjonal landegrense, altså internasjonal handel. Helt konkret betyr det at alle dyrene som var kjøpt inn fra diverse land i EU og fraktet til dyrebutikken i Fuengirola og/eller eneboligen i Ronda, var fullstendig lovlig på det tidspunktet, vel og merke så lenge ingen av artene var omfattet av nasjonale spanske forbud. Dyrene ble planlagt fraktet til den spanske enklaven Melilla, som også er innenfor EU i likhet med fastlands-Spania og derfor er dette fremdeles helt innenfor loven, så hvor skjedde forbrytelsen, eller den planlagte forbrytelsen? De involverte personene brøt først loven da de fraktet dyrene fra Melilla til Marokko uten de nødvendige CITES-dokumentene, eller da de ble tatt for å planlegge dette. Det dreide seg om 200 dyr av en rekke arter, oppdrettet i flere forskjellige EU-land. CITES-tillatelser koster penger, men summen er egentlig ikke mye å snakke om, vanligvis bare noen hundre kroner pr. art. Imidlertid tar det lang tid, ofte mange måneder, og mange oppdrettere av dyr gidder ikke å ta dette arbeidet for en kunde utenfor EU – det er mye lettere å selge dyrene umiddelbart til en kunde innen EU enn å holde dyret i to-tre måneder ekstra for å selge det til en kunde som befinner seg utenfor EU. Dette er dog ingen unnskyldning for gjengen fra Spania som ble arrestert. De hadde all mulighet til å søke om lovlige papirer for samtlige dyr og arter, og da kunne de ha eksportert dyrene helt lovlig fra Spania til Marokko uten fare for å bli stemplet som dyresmuglere. Utrolig sløvt og amatørmessig av dem å ikke følge disse, for dyrehandlere, velkjente internasjonale reglene. 

Økende etterspørsel i andre verdensdeler

I takt med den stadig voksende middelklassen i Afrika, Asia og Sør-Amerika har det oppstått nye markeder for kjæledyr og eksotiske dyr. I land hvor de tidligere hadde mer enn nok med å benytte tiden til å skaffe mat på bordet, har de nå både tid og økonomi til å dyrke hobbyer, som dyrehold. Disse markedene er ofte gigantiske, tenk bare India, Kina og Brasil, og i mange av disse landene er det forbundet med status å ha enkelte typer dyr i privat eie. Med en stor befolkning og store klasseskiller med mange personer så rik at det er utenfor vår fatteevne, har det oppstått helt nye markeder for dyr. Dette i sterk kontrast til vår del av verden, hvor rike og formuende personer

 Sjelden eller aldri har tid og interesse for dyrehold. Dermed vil det nok også i fremtiden være stadig flere slike saker, hvor dyr bringes fra Europa til f.eks. Afrika. Dog får vi håpe at fremtidige eksportører i Spania og Europa ellers følger spillereglene og gjør det på korrekt vis, og ikke følger det nylige eksempelet fra Spania, som med skrekk og gru fremstår som et eksempel på hvordan det ikke skal gjøres.

Av Tom Halvorsen, tom@norrbom.com

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet