Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nytt fra Den Norske Skolen (Januar 2022)

Nytt fra Den Norske Skolen (Januar 2022)

Statistikk for alle

Statistikk er et av de generelle kunnskapsområdene innen matematikkfaget. Selv om det ikke er lagt særlig vekt på å innføre dette for de minste elevene, har lærer Linda Sakseide god erfaring med å gjøre en enkel tilnærming til temaet allerede på 2. trinn.

Elevene teller og fører opp resultatene, og finner ut at det er flest hvite og svarte biler utenfor skolen denne dagen.

-Før jul tok vi en runde rundt skolen for å telle hvor mange biler av ulike farger vi fant. Disse førte vi inn i tabeller som vi senere laget søylediagram av på papir, som vi fargela. Søylene viste for eksempel hvor mange svarte og hvor mange blå biler vi fant. I tillegg til å lage dette på papir, benyttet vi anledningen til å presentere hvordan man enkelt kan overføre data om bilene til digitale søylediagram.  

-Statistikk er gøy, så klassen fortsatte med å spørre hverandre hvilke dyr de liker best, hvilken mat i kantinen de foretrekker, hvilke land foreldrene deres kommer fra, og sånne ting. På denne måten fikk elevene god mengdetrening i å føre inn data i tabeller og opprette søylediagrammer i Pages, forteller Linda.

Det er også viktig å kunne lese av og forstå både tabeller og søylediagrammer, så vi fulgte opp med gode samtaler rundt hvor mange flere som likte hunder enn katter osv., og dette var også en fin måte å jobbe med regning, sammenligne tall, søyler og jobbe effektivt med tellestreker. 

Ark og blyant er fortsatt viktige redskaper for læring.

Søk skoleplass nå!
Hvis du ønsker å reservere plass for skoleåret 2022/23, det er lurt å legge inn søknaden så fort mulig – og senest innen søknadsfrist den 1. februar. Etter dette, tar skolen inn elever etter ventelisteprinsippet, ved eventuell ledig kapasitet. Les mer om søknadsprosessen på skolens hjemmeside: www.dnsmalaga.com

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.