Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nytt fra Den Norske Skolen (Desember 2020)

Forankring av kunnskap

Å knytte kompetansemålene opp mot realistiske prosjekter slik mattelærer Vibeke Kåbuland har gjort her, beviser nytteverdien for elevene, samtidig som det understreker at regnemetodene er noe de vil få bruk for senere i livet. -Tanken var å bruke Geometri som et fordypningsemne og arbeide med relasjonell kompetanse knyttet opp til andre emner som oppgaven omhandler, forteller mattelærer Vibeke Kåbuland.

Som verktøy under prosessen fikk elevene velge om de ville arbeide 2D (todimensjonalt) i et grafisk tegneprogram og/eller de kunne bygge parken 3D via spillappen Minecraft. Begreper innen arealer, volum og konstruksjon og målestokk var viktige elementer å ha med i besvarelsene.

Øvingen til årets digitale julefest er igang. Vi lover julestemning, så følg med på skolens nettkana-ler.

Da tiden var inne for at arkitektene (elevene) skulle legge frem ideer og anbud for kommunen (læreren), lot ikke innlevelsen vente på seg. -Jeg vil at dette skal være en park som dekker menneskers forskjellige behov, der barn kan leke, og de eldre kan slappe av med barnelatter i bakgrunnen. -Denne fontenen, som jeg har lagt mye arbeid i, har jeg tenkt at skal være parkens midtpunkt. -Parken er også lysdesignet for bruk kveld og natterstid. -Her blir det café. -Her skal det være treningsapparater. -Her blir det fotballbane, idrettshall, McDonalds, et lite vann, grøntområder, benker, bord, søplekasser, basseng, scene og og og. Skissene var detaljerte og uttalelsene under innsalget beviste høy grad av innlevelse og eierskap.

Selv om hovedoppgaven her var av geometrisk art, skulle elevene også redegjøre for de forventede kostnadene. De skulle gjøre nødvendige utregninger og sette opp et budsjett utifra prisoverlag de fant på diverse nettsider, og videre summere dette ved bruk av et regneark. Regneark er viktig i et slikt prosjekt for å kunne fylle inn variabler og erfare de enkelte valgenes innvirkning på totalen i kostnadsbudsjettene.

Prosjektmodell i Minecraft

Digital julefest 

Julen nærmer seg med stormskritt, og årets rammevilkår for sosiale samlinger tillater ingen fest i kultursalen. Men juleavslutning skal vi ha likevel! Alle elever er i full gang med øvingen foran et felles nettarrangement som distribueres blant annet på skolens facebookside, siste uken før juleferien. Vi lover et stemningsfullt arrangement, åpent for alle som vil se. Følg med på skolens nettkanaler

Søk skoleplass nå

Har du lekt med tanken om å bil i Spania et års tid (eller mer) med familien? Da råder vi deg til å levere inn søknad om skoleplass så snart du har bestemt deg. Vi har ledig kapasitet etter nyttår inneværende skoleår, men søknader for skoleåret 2021/22 kan også med fordel sendes nå, siden vi allerede har mottatt mange søknader, og venter stor pågang når coronasituasjonen har stabilitet seg. Søknadsfristen for å være garantert skoleplass går ut 1. februar.

Av Nina C. Kaasin Simarud

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.