Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Agnete Dale: dale@lawfirminspain.com
En rekke nordmenn har henvendt seg til vårt advokatfirma med spørsmål om hvorvidt det bør opprettes et spansk testamente for eiendeler som befinner seg på...
1. Opprettelse av spansk testamente som ledd i arveplanlegging Arveavgiftens størrelse er i utgangspunktet den samme uavhengig av om det er opprettet testamente eller ikke....

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet