Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Miguel Ruiz, VIP Homes, www.viphomes.es
Når vi som kunder ansetter et firma for å utføre et arbeid, bør vi alltid spørre oss selv om hva vi virkelig vet om firmaet....
Alle større eller mindre strukturelle endringer vi gjør i vårt eget hjem krever godkjenning fra kommunen, ifølge lovverket. Dette er en enkel og kostnadseffektiv prosedyre....

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet