Månedsmagasinet på Costa del Sol
Pass på ”brodne kar” på kysten

Når vi som kunder ansetter et firma for å utføre et arbeid, bør vi alltid spørre oss selv om hva vi virkelig vet om firmaet. Det er mange brodne kar på kysten, og vi må derfor alltid være oppmerksomme på forholdene rundt det firmaet vi inngår en avtale om betalt arbeide med.

Det er viktig at vi som kunder er påpasselige når vi inngår en avtale med et firma, enten det er en stor eller liten avtale. Dessuten at vi undersøker forholdene rundt det aktuelle firmaet før vi gjør en formell avtale med dem. Derfor bør man alltid be om referanser og beviser for tidligere utført arbeid. Det er jo ingen hemmelighet at firmaer her på kysten kommer og går. Og selv om et firma har et flott, kommersielt navn, betyr ikke det at firmaet er lovlig, eller at det leverer den servicen man kjøper. Virksomheter på Costa del Sol kritiseres ofte for ikke å levere et profesjonelt arbeide, og at dette skyldes den spanske mentaliteten og den spanske arbeidsmåten. Men samtidig er det mange kunder på kysten som velger utfra økonomiske faktorer, og derfor ofte bare får det de betaler for – altså ingen service, ingen garanti og i de verste tilfeller et uferdig arbeid.

Mange firmaer på kysten ligger under den europeiske standarden, og deres arbeidsmetoder er ofte ugjennomskuelig. Pene ord om et firma er derfor ikke alltid nok, det må være beviser for at firmaet leverer en vare som er i overensstemmelse med de europeiske standardene. Hvis et firma bare skilter med en Hotmail-adresse eller et mobilnummer, er det ofte snakk om firmaer som man bør være ekstra oppmerksomme på.

På kysten finner man også mange enmannsfirmaer som fortrinnsvis gjør mindre oppgaver til lave priser. Kunden betaler kontant, får ingen faktura og ofte ingen garanti på det utførte arbeidet. Ofte er firmaet heller ikke skatte- eller momsregistrert. Men hvis myndighetene foretar en inspeksjon, noe som i dag er svært alminnelig, er det kunden som er ansvarlig og pålegges store bøter, samtidig med at arbeidet innstilles. Man bør derfor, før arbeidet påbegynnes, forsikre seg om at det er snakk om et lovlig firma, hvem eierne av firmaet er og om firmaet har utestående gjeld. Samt om de står på en liste over skyldnere, fordi de ikke har betalt til Seguridad Social (sykeforsikringen) eller Hacienda (skattevesenet).

Anbefalinger eller testimonials fra andre kunder eller leverandører bør tas i betraktning fordi de gir et mer reelt bilde av firmaet. På firmaets hjemmeside kan man også finne mange nyttige opplysninger om firmaet.

En anden måte som man kan undersøke et firma på, er gjennom deres markedsføring, men også i den lokale pressen. Og sist, men ikke minst i medier som YouTube eller Vimeo der man ofte kan finne opplysninger om forskjellige firmaer, deres samarbeidspartnere og om hvordan de presenterer seg selv overfor deres potensielle kundegruppe.

Av Miguel Ruiz, VIP Homes, www.viphomes.es

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.