Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Allan Larsen, overlege, Ph.d., Centro Sanum
Sist måned deltok jeg på kongressen som ICRS avholder hver 18. måned i respektive USA eller Europa. ICRS (International Cartilage Research Society) er en internasjonal...
En seneknute er en liten cyste som er plassert ved bøye- eller strekksenene i hånden, over håndleddet eller ved fingerleddene. Den lille blæreformede fortykkelsen kan...
Når en pasient pådrar seg en skade på kneleddet, kan det få voldsomme følger. Kneleddet består av to knokler; lårben og skinneben, men for å...

Siste Artikler

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.