Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Allan Larsen, overlege, Ph.d., Centro Sanum
Sist måned deltok jeg på kongressen som ICRS avholder hver 18. måned i respektive USA eller Europa. ICRS (International Cartilage Research Society) er en internasjonal...
En seneknute er en liten cyste som er plassert ved bøye- eller strekksenene i hånden, over håndleddet eller ved fingerleddene. Den lille blæreformede fortykkelsen kan...
Når en pasient pådrar seg en skade på kneleddet, kan det få voldsomme følger. Kneleddet består av to knokler; lårben og skinneben, men for å...

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet