Månedsmagasinet på Costa del Sol
Framtidig behandling innenfor bruskbehandling – siste nytt fra ICRS-kongressen i Miami

Framtidig behandling innenfor bruskbehandling - siste nytt fra ICRS-kongressen i Miami

Sist måned deltok jeg på kongressen som ICRS avholder hver 18. måned i respektive USA eller Europa. ICRS (International Cartilage Research Society) er en internasjonal sammenslutning av leger, cellebiologer, stamcelleforskere og bioingeniører som har felles interesser når det gjelder nye behandlingsmåter innenfor bruskskader/slitasjegikt.
Jeg har vært medlem av ICRS siden jeg i 2002 ble valgt ut til å representere SAKS; dvs. Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi, en sammenslutning av ortopedkirurger som utfører kikkehullskirurgi og behandler sportsskader. SAKS peker hvert år ut en ortopedkirurg til en videreutdanningsstilling ved et internasjonalt sykehus, og jeg var i 2002 ansatt på Liverpool and Broadgreen University Hospitals i England der vi bl.a. arbeidet med brusktransplantasjoner via dyrking av kroppens eget brusk. Liverpool and Broadgreen University Hospitals var på dette tidspunkt Europas største avdeling for knekirurgi, så det var spennende.

Internasjonal forskning innenfor cellebehandlingsteknikk
I Miami representerte jeg vårt private sykehus i Danmark, Artros; Aalborg Privathospital fordi jeg er ansvarlig i Danmark for gjennomføringen av en internasjonal undersøkelse innenfor bruskbehandling. Det er til sammen åtte sentra i verden som sammen med den farmasøytiske industrien forsker på en ny metode for bruskbehandling. Her sammenligner vi den dagens behandlingsformer på mennesker med nye metoder. Samtidig har jeg mulighet for å teste ut de nye behandlingstiltakene i samarbeid med cellebiologiske-, stamcelle- og celledyrkingsfirmaer på Foulum Forskningscenter der vi opererer med geiter som forsøksdyr.
De siste resultatene herfra har ført til utviklingen av en cellebehandlingsteknikk kalt Cartilink 3 fra firmaet Interface i København, i samarbeid med Coloplast. Cartilink 3 ble presentert på kongressen i Miami, og teknikken er en videreutvikling av den metoden den svenske legen Mats Britberg startet med i 1987. Metoden er kalt ACI, dvs. dyrking av bruskstykker, tatt ut via en kikkehulloperasjon, dyrket i et laboratorium i tre-fire uker og deretter operert inn i en sopp/membran.
Under kongressen som ble avholdt i Polen, presenterte overlege, Ph.D, dr. med., Martin Lind og jeg våre resultater fra Foulum Forskningscenter rundt en ny membran som nå er ferdigutviklet.

På dette tidspunktet så man begynnelsen på en oppdeling av bruskbehandlingen i én gruppe som man først og fremst ønsket å behandle ved hjelp av dyrkede bruskceller (ACI) som ble tatt ut fra kneet og så dyrket fram i et laboratorium. En annen hovedgruppe besto av forskere som via blodforsyningen til det ødelagte området gjendanner den ødelagte brusken gjennom aktivering av mesenchymale-stamceller. Som en tredje gruppe har bruskbehandling via stamceller skutt fart de siste årene.
For mange mennesker er det sikkert uklart hva disse stamcellene egentlig består av; de består i virkeligheten av celler som er 0-celler, dvs. celler som kan bli til mange forskjellige slags celler. Når de ligger i nærheten av et ødelagt bruskområde, gjendannes det ødelagte brusket ved at det dannes brusklignende vev (Mikrofraktureringsteknikk a.m. Steadman. Teknikken består i at det ved det ødelagte bruskområde lages små huller i benmargen slik at det åpner for blodforsyning til området.

Denne teknikken er undersøkt i flere år av den norske ortopedkirurgen Knutson som har påvist bedre langtidsresultater enn ved bruken av dyrkede bruskceller (ACI), oppfunnet av Mats Britberg.
På kongressen ble det innenfor de forskjellige hovedgruppene av behandlingsmuligheter vist fram en lang rekke gode undersøkelser, teknikker og resultater som alle viser en tydelig positiv utvikling innenfor hver av de tre gruppene. Samtidig understreker det at vi fortsatt ikke har funnet fram til den perfekte bruskbehandlingsmetoden og at ytterligere forskning er påkrevd.
Etter fire dages presentasjoner av flotte studier fra hele verden, må vi konstatere at vi fortsatt må søke oss videre fram til den perfekte behandling av bruskskader og slitasjegikt.

Av Allan Larsen, overlege, Ph.d., Centro Sanum

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.